Uudised

Omanike Keskliit: Oleme saatnud keskkonnaministrile vastuskirja

facebook
04.oktoober 2016
Keskkonnaministeerium andis septembrikuus teada, et on välja töötatud Maa hindamise seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Oleme Keskkonnaministeeriumile saatnud vastuskirja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

eokl logo ruut


Keskkonnaministeerium                                                        04.10.2016 KL -10-1

Narva mnt 7A

Tallinn 10117

 

Maa hindamise seaduse ja

maakatastriseaduse muutmise

seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusest

 

Austatud hr  Pomerants

 

Eesti Omanike Keskliit (EOKL) avaldab Teile arvamust Keskkonnaministeeriumi poolt kooskõlastamiseks esitatud  Maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta.

 

Esmalt avaldame kahetsust, et Keskkonnaministeerium on maa korralise hindamise teemat näinud üksnes ministeeriumite ja omavalitsuste mätta otsast ning on unustanud sootuks asjaolu, et hindamine puudutab eelkõige eraomanikke. On kahetsusväärne, et kavatsust ei ole saadetud omanike esindusorganisatsioonidele arvamuse avaldamiseks. Kahjuks näitab see, et vabakonna seisukohtadega ja hea õigusloome tavaga arvestamine kõlab hästi üksnes valitsusprogrammides ja valimisplatvormides.

 

EOKL ei ole sama meelt kavatsuse kokkukirjutajatega nagu puuduks kinnisvaraomanikel korralise hindamiseta ülevaade oma kinnisvara väärtusest või et korraline hindamine lihtsustaks oluliselt Rail Balticu väljaehitamist ning maade võõrandamist selleks. Teadupärast esitatakse kõigi kinnivaratehingute andmed notarite poolt Maa-ametile, kes selle info alusel peab avalikku tehinguväärtuste andmebaasi kohalike omavalitsuste (Tallinnas ka linnaosade) kaupa ja kust igaüks saab lihtsalt ülevaate vastava piirkonna turuhindadest maatüki sihtotstarvete või korteri ruurtmeetri lõikes. Kuna korraline hindamine hindab maad ja ei arvesta konkreetse maatüki oluliste osade (hoonestus, taimestik, koormatised-kitsendused) olemasolu, seisundit ning väärtust, siis ei vasta tõele väide, et regulaarne korraline hindamine annab omanikule ülevaate tema kinnisasja väärtusest või hõlbustab oluliselt maade sundvõõrandamist.   

 

Kavatsuses on mõju omanikele hinnatud pinnapealselt ning seda on peetud “keskmiseks”. Kahjuks ei arvesta kavatsus asjaoluga, et maade korraline hindamine 15 aasta järel toob kaasa olulise maamaksu tõusu ja sellist mõju ei saa küll kuidagi keskmiseks nimetada, kui üks maks tõuseb riigis kordi. Omanikud näevad korralises hindamises  ka positiivseid külgi (näiteks tooks see kaasa tehnorajatiste talumistasude tõusu). Meie ei saa siiski heaks kiita maa korralise hindamise seadusandlikku regulatsiooni muutmist enne, kui ministeeriumid koostöös pakuvad selgituse ja lahenduse, kuidas maa korraline hindamine mõjutab maamaksustamist tulevikus.


Lugupidamisega

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

________________________________________________________________________________________________

Lugege uudist meie kodulehel siit.

Eelnõud saad lugeda siit.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki