Uudised

Vastuskiri presidendilt kobarmaksuseaduse väljakuulutamise kohta

facebook
19.jaanuar 2017
Aasta lõpus saatsime Eesti Vabariigi president pr Kersti Kaljulaidile kirja, kus palusime jätta välja kuulutamata Riigikogu 19.12.2016.a vastu võetud Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE) ja kaaluda selle vastavust põhiseadusele. Täna saime Presidendi Kantseleilt vastuskirja, mis on alljärgnev:
 
Hr Priidu Pärna Teie 20.12.2016
Eesti Omanike Keskliit Meie digitaalallkirja kuupäev nr 2.1-4/2878-2
Rävala puiestee 8
10143 Tallinn 


Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja
teiste seaduste muutmise seadus


Lugupeetud Priidu Pärna

Mõistame Teie muret eluasemelaenu intresside tulust maha arvamise piirmäära vähenemise pärast seoses tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse vastuvõtmisega Riigikogus 19.12.2016.a. Ei Riigikogu ega valitsus tohi oma poliitika ellu viimisel mööda minna põhiseadusega tagatud õiguspärase ootuse põhimõttest.

Samas juhime tähelepanu asjaolule, et presidendil ei ole võimalik välja kuulutada ühte osa seadusest ja vaidlustada üksikuid paragrahve. Oleme seisukohal, et antud seaduse välja kuulutamata jätmine tähendaks presidendi sekkumist valitsuse fiskaalpoliitikasse ulatuses, milleks põhiseadus presidendile õigust ei anna.

Seaduse välja kuulutamisega ei anna president hinnangut valitsuse fiskaalpoliitika sisule.

Kuivõrd antud seaduse puhul on kerkinud üles aspekte, mis võivad seada küsimuse alla selle seaduse vastavuse põhiseaduse ja teiste seadustega pöördus president erakorraliselt õiguskantsleri poole palvega analüüsida vajadusel üksikute küsimuste vastavust põhiseaduse ja teiste seadustega. Erinevalt presidendist on õiguskantsleril võimalik vaidlustada seaduse üksikuid norme ja menetlusega seotud küsimusi.

Tõdeme, et tekkinud olukord on kahetsusväärne, kuid oleme kindlad, et sellele keerulisele olukorrale on võimalik leida seadust järgiva ja õiglase lahenduse.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Riisalo
DirektorLoe kirja, millele vastus tuli siit.

presidendi kantselei
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki