Uudised

Keskkonnaministeerium: Erametsatoetuse laiendamine vähendab ebavõrdsust looduskaitsepiirangute hüvitamisel

facebook
30.jaanuar 2017

Natura erametsatoetust on võimalik käesolevast aastast taotleda ka neil erametsaomanikel, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele ka väljaspool Natura 2000 ala. Siiani väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuval kaitsealal ja püsielupaigal looduskaitseliste piirangute järgimise eest toetust ei makstud, kuigi piirangud on sarnased või isegi samad.

„Tore, kui on töölkäimisel ka tulemusi. Parasjagu on selline hetk. Juba koos maaeluminister Urmas Kruusega alustatud protsess leidmaks võimalusi hüvitada rangelt kaitstavates erametsades looduskaitselised piirangud olenemata sellest, kas ala asub Natura alal või mitte, on jõudnud allkirjastatud õigusaktini. Seda on oodatud, minu poolt lubatud ja nüüd ka võimalik ellu viia,“ sõnas keskkonnaminister Marko Pomerants. 

Toetuse määr sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta on 110 eurot kalendriaastas, muudatuse tagajärjel lisandub toetusõiguslikku erametsamaad kuni 5000 hektarit, mis  moodustab 0,34 protsenti Natura 2000 alade kogupindalast.

Toetust makstakse Maaelu arengukava vahenditest ning taotlusi saab esitada SA Erametsakeskusele ajavahemikul 4. aprillist kuni 22. aprillini. 

Lisaks käesolevale erametsatoetuse laienemisele, kasvasid tänavu riigieelarves ka looduskaitseliste piirangutega maade omandamiseks ette nähtud rahalised vahendid. Tänavu on selleks ette nähtud kolm miljonit eurot ja alates 2018. aastast neli miljonit eurot.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Palju õnne, Eesti!
24.veebruar 2022