Uudised

Keskkonnaministrile saadeti ettepanekud seireandmete kogumise kohta

facebook
01.juuni 2017

Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Erametsaliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, ja Eesti Omanike Keskliidu ettepanek Keskkonnaministri määruse nr  27 23.05.2013 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus“  täiendamiseks.


Lugupeetud minister

Juhime tähelepanu asjaolule, et ulukiseire aruande aluseks olev määrus ei käsitle suurimat ulukitega seotud olevat probleemi ehk ulukikahjustusi. Samas on ulukiseire aruanne oluline algdokument jahindusnõukogudes otsuste langetamiseks. Sellega seoses teeme ettepaneku täiendada määruse § 2 lõige 1 järgmise punktiga:

6)  ulukikahjustuse andmed.

Allakirjutanud organisatsioonid on seisukohal, et nimetatud ettepanek aitab kaasa ulukipopulatsioonide paremale ohjamisele, ning aitab suunata jahipidamist suuremate ulukikahjustustega piirkondadesse.  Määruse muudatus ei too olulisi lisakulutusi, kuna muudatust saab rakendada kasutades ära juba olemasolevaid  ulukikahjustuste registreerimise andmeid (metsateatised, Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja korrast tulenevad andmed).

Määruse muudatuse ettepaneku peamine eesmärk on läbi jahiulukite tasakaalustatud ohjamise ühiskonnasiseste konfliktide vältimine Eestis.

Eesmärk peab olema sigade Aafrika katku nakkusohu likvideerimine Eestis.

 

Lugupidamisega,

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Margus Puust

Eesti Jahimeeste Seltsi president

margus.puust@ejs.ee

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Roomet Sõrmus

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja

roomet.sormus@epkk.ee

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Mikk Link

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

mikk.link@erametsaliit.ee

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Kalle Liebert

Eesti Talupidajate Keskliidu juhatuse liige

kalle@taluliit.ee

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees

priidu.parna@notarmail.ee

 

 

 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki