Uudised

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon alustab erakorralist revisjoni linna jäätmekäitluse kontrollimiseks

facebook
14.juuni 2017

“Linnavolikogul puudub täna ülevaade ja kontroll selle üle, mis Tallinna jäätmekorralduses toimub. Endine abilinnapea sai kriminaalkahtlustuse era- ja ärihuvide segamise eest, üleminek linnakesksele jäätmekäitlusele Nõmmel ja Lasnamäel on ebaõnnestunud, linlased on rahulolematud ja korraldavad protestiaktsioone. Iga päev selgub uusi seiku lõputuks venivas prügisaagas, mis kahjustab linna mainet,” selgitas Omanike Keskliidu juhstuse esimees ja linnavolinik Priidu Pärna, miks ta tegi revisjonikomisjonile ettepaneku kontrollida Tallinna jäätmemajanduses toimuvat.

“Et vältida Tallinna maine edasist kahjustamist ning tagada linnaelanikele kvaliteetse teenuse pakkumist, on oluline välja selgitada, miks tänane olukord tekkinud on. Jäätmekäitlusega on tegelenud tegevusloata ettevõte, kellel puudus võimekus teenuse osutamiseks. Seejärel on linn sõlminud suulisi (!) allhanke lepinguid ja väidetavalt teinud keelatud sisetehinguid. Linn on üleöö kuskilt hankinud pügiveokid, kuid linnavalitsus väidab, et selleks pole kulunud eelarvelisi vahendeid. Peame kontrollima läbiviidud veo- ja prügiautode hangete õiguspärasust, jäätmeseadusest kinnipidamist ning linnaametnike võimalikku osalust kahtlastes protsessides,” rääkis Priidu Pärna.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Palju õnne, Eesti!
24.veebruar 2022