Uudised

Elektrilevi: Võrgutasu muudatustega saame klientide vajadustele vastavama võrgu

facebook
15.juuni 2017

1.juulist toimub muudatusi Elektrilevi võrguteenuse hinnas: keskmine hind langeb ja muutub hinnakujundus. Teenuse hinna langetamisel mängis olulist rolli Elektrilevi kasvanud efektiivsus – hoidsime kokku tegevuskulusid ja saime tänu kaugloetavatele arvestitele vähendada elektrivõrgu kadusid. Selleks, et hinda ka edaspidi pigem languse- kui tõusuteel hoida, on aga veelgi vaja võrgukasutuse tõhusust suurendada – ja siin vajame kliendi abi. Nimelt püüdleme sellise elektrivõrgu poole, mis vastaks võimalikult palju meie klientide tegelikele vajadustele.

Täna on Elektrilevi võrgus ligikaudu 57 000 tarbimiskohta, milles aasta jooksul pole elektrit praktiliselt tarbitud, kuid võrgu valmisolekut on vaja hoida. Kokku moodustab see peaaegu 10% kõikidest tarbimiskohtadest ja sellise valmisoleku kulud kajastuvad praegu teiste võrguteenuse klientide makstavas hinnas. Meil on üle 1100 km liine ja üle 300 alajaama, millest aastas pole ühtegi kWh elektrit läbi liikunud ja mille uuendamiseks tuleks investeerida lähitulevikus ligikaudu 16 miljonit eurot.  

Elektrilevi maakaart
Kaardil: Rohkem kui 57 000 tarbimiskohas pole elektrit aasta jooksul praktiliselt tarbitud  

Et teada, kas taolise võrgu ülalhoidmine ja uuendamine on klientidele vajalik, nägime lahendusena valmisolekutasu rakendamist tarbimiskohtades, kus aasta jooksul pole elektrit tarbitud või on seda tehtud vähe. Piiriks on tinglik 250 kWh aastas, mis tähendab, et tarbimiskohta ei kasutata pideva elukohana.

Teine tõhusa võrgukasutusega seonduv probleem on liiga suured peakaitsmed ehk valmis hoitav võrgu läbilaskevõime, mida praktikas nii suurena ei vajata, kuid mis mõjutab kulusid võrgu uuendamisel. On kohti, kus aastakümnete tagusest ajast on jäänud praeguseks ebavajalikult suured peakaitsmed ja nende vähendamine aitab kliendil langetada ka igakuist püsitasu. Majades, kus kasutatakse tavalisi koduseadmeid, piisab üldjuhul 25-amprisest peakaitsmest. Seega tasub eramutes ja suvilates üle vaadata ka oma peakaitsme suurus, mille kohta saab abi Elektrilevi peakaitsme kalkulaatorist.

Allpool leiab vastused klientide levinumatele küsimustele võrgutasu muudatuste kohta  - loodetavasti on neist kasu ka käesoleva väljaande lugejatel. Rohkem infot muudatuste kohta on Elektrilevi veebilehel www.elektrilevi.ee/hind2017.

Usun, et tänu uuele hinnakujundusele ja  koostööle klientidega saame muuta võrgukasutust tõhusamaks ja loodetavasti ka tulevikus tuua uudiseid hinna vähenemisest.


 Kliendid küsivad, Elektrilevi vastab


·         Kas ma pean ise midagi tegema, et saada ka pärast muudatusi soodsaim hind?

Praeguseks oleme kõiki kodukliente, keda muudatus puudutab, kirjalikult teavitanud. Enamiku klientide puhul on meil olemas piisav tarbimisajalugu ja saime selle alusel ära teha ka paketivahetuse juhul, kui kliendile osutus muudatuste tulemusel uus võrgupakett senisest soodsamaks. Vähestel juhtudel, mil meil polnud kliendi eest otsuse tegemiseks piisavalt infot, kutsusime kirjas teda võrgupakette võrdlema ja veebilehel ise soodsaimat valikut tegema. Kliendi tarbimisharjumused võivad muutuda ja seetõttu tasub aegajalt ikka üle kontrollida, kas valitud võrgupakett on jätkuvalt soodsaim lahendus. Seda on kõige mugavam teha Elektrilevi veebis asuva paketikalkulaatori abil.

 

·         Miks tegite uue paketi, “Võrk 2 kuutasuga”? 

Seni said kliendid valida nelja võrguteenuse hinnapaketi vahel ja alates 1.juulist lisandub tõepoolest uus pakett „Võrk 2 kuutasuga“. Kui seni oli kuutasuga paketti mõistlik valida pigem suurema tarbimismahuga klientidel, siis uus kuutasuga pakett kujuneb optimaalseimaks valikuks ja võimaldab senisest soodsamat hinda ka paljudele keskmise tarbimisega klientidele. Uus pakett sai tehtud seetõttu, et laiendada tarbijate hulka, kel oleks motivatsioon kaasa aidata võimalikult tõhusale võrgukasutusele. Nimelt sõltub eramute korral kõikides kuutasuga pakettides kuutasu suurus peakaitsmest – ning juhul kui tarbimiskohas on näiteks põhjendamatult suur peakaitse, siis saab seda vähendades igakuiseid kulusid kokku hoida. Ka võrgu poolelt saame tegelikkuses vajatavat läbilaskevõimet teades kulusid mõistlikumalt juhtida.

 

·         Miks kõikides pakettides hind ei vähene?

Just suurema tarbimismahuga kohad on seni kandnud suhteliselt suurema osa tarbimiseta võrgu ülalpidamiskuludest. Seega muutub hind suurematele tarbijatele kulupõhisemaks ja tõepoolest väiksema tarbimismahuga pakettides ehk Võrk 1 ja 2 hind ei muutu. Kuna hinnamuudatuste eesmärk on optimeerida kulusid ja tagada teenuse võimalikult madal hind ka tulevikus, võidavad sellest kokkuvõttes kõik kliendid. Tasub ka üle rõhutada, et võrguettevõtte tulud tervikuna kahanevad 6,7 protsenti.


·         Miks on Võrk 1 ja Võrk 2 pakettide puhul püsitasu piiriks 250 kWh aastas?

Mõistagi on see aastase tarbimismahu piir mõnevõrra tinglik, kuid tegemist on elektritarbimise mahuga, mille juures ei kasutata tarbimiskohta pideva elukohana. Neis kohtades on kliendi panus täna võrguühenduse hoidmiseks kas puudunud või olnud väga väike ning see mõjutab teiste klientide makstavat võrgutasu.

 

Nõustume, et sellise tarbimismahu piiri vältimiseks oleks kõige loogilisem terviklahendus tulevikus ühtne ja läbiv püsikomponent võrgu valmisoleku hoidmise eest kõikides pakettides -  nii nagu see on võrgutasu puhul mujal Euroopas. Kuid esimese etapina keskendub hinnakujundus olukordadele, kus on kõige suurem ebakõla valmisoleku hoidmiseks tehtavate kulude ja konkreetse tarbija enda panuse vahel.

 

·         Kas  250 kWh tarbimist arvestatakse kogu kalendriaasta peale kokku?

Jah, valmisolekutasu rakendamise aluseks on kogu kalendriaasta jooksul toimunud tarbimine kokku. Ehk siis kui kogu 2017.aastal kokku tarbimine kas puudus või oli kuni 250 kWh, siis rakendub alates 2018.aastast igakuine püsitasu, mis korterites on valdavalt 1,5 eurot ja eramutes jääb sõltuvalt peakaitsme suurusest vahemikku 2-5 eurot.

Klientidele, keda muudatused  võivad mõjutada, saadame eraldi ka vastavad kirjad – eelinfona varasügisel ja mõistagi ka siis, kui uuel aastal tasu rakendub.

 

·         Kas mul tasub Võrk 1 /Võrk 2 paketi korral võimalikult väheste kulude huvides 250 kWh igaljuhul täis tarbida? Kuidas läheb see kokku energiasäästu suunaga? 

Soovitame kliendil tarbida võrguteenust sellisena, nagu see on talle vajalik. Kohtades, kus kliendil täna tarbimine kas puudub või on vähene, tasub läbi mõelda, kas ja kui võimsat (millise peakaitsmega) võrguühendust  vaja on. On kohti, kus aastakümnete tagusest ajast on jäänud praeguseks ebavajalikult suured peakaitsmed ja nende vähendamine aitab langetada ka püsitasu. Seega tasub üle vaadata ka oma peakaitsme suurus.

Rääkides säästust, siis ka elektrivõrgul on keskkonnajälg ning kasutut võrku ülal hoida ei ole otstarbekas ei keskkonnale ega ühiskonnale laiemalt.

 

·         Kuidas hinnata tarbimiskoha peakaitsme suurust?

Peakaitsme suurus on mõttekas läbi mõelda eelkõige eramu ja suvila korral, kuna korterite puhul reeglina üksik korteriomanik peakaitsme suurust mõjutada ei saa. Üldjuhul majades, kus kasutatakse tavalisi koduseadmeid, piisab 25-amprisest peakaitsmest.

Vajaliku peakaitsme suuruse hindamisel abistab Elektrilevi veebikalkulaator, kuid kindlasti tasub nõu pidada ka elektriala spetsialistidega. Oluline on teha läbikaalutud ja pikema plaani vajadustega arvestav otsus. Peakaitsme vähendamine on aasta lõpuni tasuta. Kuni kolme aasta jooksul saab vähendatud peakaitset tagasi muuta ennistamistasu eest, mis on 45,76 eurot. See võimalus kehtib juhul, kui konkreetses võrgus on endiselt vaba ressurssi ning võrk ei vaja läbilaskevõime suurendamiseks ümberehitustöid.

 

Artikli autor Ainer Tiitson, Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juhataja

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Palju õnne, Eesti!
24.veebruar 2022