Uudised

HÄID PÜHI!

facebook
20.detsember 2017

Hea koduomanik!

Jõulud on ees ja jätame hüvasti 2017.aastaga. Soovin, et teie kodud on täis rõõmu ja pühadesoojust ning teie lähedased leiavad tee koju, et üheskoos aasta ilusamat aega nautida. Kodu on meie kindlus! Juba järgmise aasta alguses tähistame oma riigi 100. aastapäeva. Omanikud on loonud selle riigi vundamendi. Meenutame siinkohal kahekümnendate aastate maareformi, mis pani eesti mehed vapralt seisma oma kodumaa iseseisvuse eest Vabadusõjas. Ka täna rajaneb meie riik eraomandil, omaniku juured on sügaval Eestimaa mullas, ta  on truu oma kodule ja isamaale ning ta ei lähe kergekäeliselt laia maailma õnne otsima. Hea koduomanik, ole valmis väärikalt tähistama EV 100 sünnipäeva, vaata et Su kodu oleks korras ja sini-must-valge uhkelt lipumastis lehvimas!

Eesti Omanike Keskliidule oli 2017.a väga toimekas. Aasta esimesel poolel pühendusime palju omanike uue nõustamis- ja infoportaali Õiguskindlus käivitamisele. Loodan, et olete selle avastanud. Õiguskindluse kaudu saab õigusalast nõu, vastuseid korduvatele küsimustele, leida juristi, esitada petitsioone, alustada lepitusmenetlust. Portaali valmimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Suuresti on aasta kulgenud 1. jaanuaril jõustuva uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse omanikele tutvustamise tähe all. Teadupärast muutuvad kõigis kortermajades ühistud kohustuslikeks. Mais viisime koos Jutsiitsministeeriumiga läbi üle-eestilise infomaterjali otsepostituse, sügisel korraldasime 15 seadust tutvustavad seminari Tallinnast Võruni, kus osales ca 800 inimest. Lisaks on otseses mõttes punase liinina töötanud meie büroo nõuandetelefon.  Omanike nõustamine jätkub selles osas ka uuel aastal.

2017. a alustas tööd Vabariigi Valitsuse omandireformi komisjon. Kuigi komisjoni töö prioriteediks seati  sundüürnike probleemide lahendamine, oleme suutnud päevakorda võtta omandireformi kiire lõpetamise   ja õigusjärgsete omanike huvide arvestamise võrdselt sundüürnike omadega. Lisaks oleme esindanud omanike huve Riigi Muinsuskaitse Nõukogus ja üüriõiguse reformi ümarlauas. Heameel on tõdeda, et meie juhatuse liige justiitsminsiter Urmas Reinsalu on teatanud, et järgmise aasta üheks ministeeriumi tegevusuunaks ongi üüriõiguse tasakaalustatud kaasajastamine. Õigusloome osas tuleb välja tuua ka kauaoodatud tehnovõrkude talumistasude seaduseelnõu menetluse algust Riigikogus, kuhu EOKL on kaasatud. Oleme valitsuse tähelepanu juhtinud ka asjaolule, et kortermajade renoveerimistoetused peavad jätkuma.

Aasta lõpp tõi omanikele positiivse Riigikohtu lahendi, mille kohaselt Tallinna Vee hinnatariifid alluvad Konkurentsiameti järelvalvereeglitele ning senised veehinnad võivad olla olnud aastaid põhjendamatult kõrged. Tuletan meelde, et tänu omanike kaasalöömisele kogusime juba 2008.a ca 33 000 häält petitsioonile monopolide ohjamise seaduse väljatöötamiseks ja nüüd siis saabus tõetund! Pärast õiguslikku analüüsi alustame läbirääkimisi Tallinna Veega ning asume enammakstut tagasi nõudma ja selleks vajadusel ka omanike nõudeid koguma.

On saanud traditsiooniks, et iga aasta alguses selgitame välja eelmise aasta Koduomanike Sõbra ja Koduomanike Kiusaja. Tee kindlasti oma valik portaalis petitsioon.ee, kus hääletus on alanud.  Ja lisaks tuletan Sulle meelde, et EOKL saab kaitsta omanike huvie vaid siis, kui meie liikmed täidavad oma kohustusi enda vabaühenduse ees. Uut aastat tahame kõik alustada puhtalt lehelt ning klaarida vanad võlad -  palun tasu Sinagi 2017.a liikmemaks 7 eurot meie liidu kontole, mis on toodud kodulehel. Nii seisame kindlalt omanike eest!

Häid jõulupühi ja head uut aastat!

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Palju õnne, Eesti!
24.veebruar 2022