Uudised

Omanike Keskliit PRESSITEADE: minister Palo võtab kogenud arhitektidelt ja projekteerijatelt uuel aastal töö

facebook
27.detsember 2017
22.12.2017 andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pressiteate vahendusel avalikkusele teada, et 01.01.2018 jõustub ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo määrus, mille tulemusel on 11 ehitusvaldkonna kutsealal tegutseval isikul keelatud oma erialal teenuse osutamine, kui ta ei ole ülikooliharidusele lisaks omandanud sama kutset kutseseaduse mõistes.
Eesti Omanike Keskliit avaldab sügavat muret eelviidatud määruse kabinetivaikuses vastuvõtmise üle. Samuti on vastuvõetamatu olukord, kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb otsuseid küsimustes, mis võib puudutada sadade inimeste töö ja karjääri lõppemist, vaid 1 kuu ette.

Vaatamata asjaolule, et Eesti Omanike Keskliit esindab isikute huve, kes on üheks suuremaks ehitusvaldkonna partneriks, ei peetud vajalikuks liitu määruse väljatöötamisse kaasata. Tulenevalt eeltoodust avaldame oma seisukohad vastuvõetud määruse osas alljärgnevalt:

1.       Olukorra näol, kus minister Palo keelab diplomeeritud ja kogenud ehitusspetsialistidel õpitud erialal teenuse osutamise, on tegu isiku põhiõiguse riivega, milleks ministril õigust ei ole. Määrust õigustav väide, et üleminek kutsepõhisele kvalifikatsiooni tõendamisele jõustus juba 2014. aasta suvel, on avalikkust eksitav. Vastupidi. 2014 aastal jõustunud ehitusseadustiku kohaselt võib ehitusvaldkonna erialaspetsialist tõendada oma kutsepädevust ka õppeasutuse diplomi ja töökogemusega. Seaduse kohaselt saab valdkonna eest vastutav minister kehtestada üksnes kvalifikatsiooninõudeid, mitte aga seda, kuidas nende olemasolu tõendatakse.

2.       Kutseregister, mis on minister Palo nägemuses edaspidi ainsaks registriks, mille andmete põhjal on võimalik ehitusteenuse osutamiseks õigustatud isikut leida, ei ole selleks sobiv andmebaas. Selles puuduvad kontaktandmed ja info, millise ettevõtte vahendusel pädev isik oma  teenuseid pakub, või kas isik tegelikult on huvitatud kutsealase teenuse pakkumisest. 

3.       Määrus võtab töö suurel osal ehitusspetsialistelt, kes ei ole kutseregistris registreeritud, kuid kellel on sellele vaatamata teenuse osutamiseks piisav kvalifikatsioon. Suurem osa kaduvatest töökohtadest asub maapiirkonnas, kus ollakse keskendunud omaenda kogukonna teenindamisele. Selle tulemusel luuakse soodsad tingimused konkurentsi vähenemiseks ja hinnatõusuks ehitusteenuste turul, mis ei ole Eesti kinnisvaraomanike ja -üldsuse huvides.

4.         Olukorras, kus ehitusturg toimib täna tõrgeteta, puudub sisuline vajadus seda täiendavalt reguleerida. Kohalik omavalitsus ja kinnisvaraomanik, kes on tänasel päeval õigustatud ehitusspetsialistide pädevust hindama, ei ole välja toonud ühtegi probleemi, mis nõuaks sedavõrd jõulist riiklikku sekkumist.

5.     Kokkuvõtvalt on Eesti Omanike Keskliidu hinnangul õigusvastase määruse negatiivseteks tagajärgedeks halvenev konkurentsiolukord ehitusvaldkonnas, kõrgharitud töökohtade arvu vähenemine maapiirkondades, ehitusteenuse kättesaadavuse halvenemine väiketellijatele, määrusega reguleeritud ehitusteenuste hinnatõus, riikliku sekkumise suurenemine erasektoris ning bürokraatia kasvamine ehitusvaldkonnas. Eelkirjeldatud majandusolukorra halvenemine ei ole Eesti elanike ja ettevõtja huvides.

Tuginedes eeltoodule teeb Eesti Omanike Keskliit minister Palole avalikult ettepaneku tühistada 23.11.2017 vastu võetud määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“, kui õigusvastane, ebapädev ja asjatundmatu.

Loe määrust siit

 Andry Krass

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige

Tel. 5096388, e-post andr.krass@kvatro.ee

Loe ka MKM vastust pressiteatele, mis ilmus Delfis

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki