Uudised

Andry Krass minister Palole: ebapädevuse tunneb kaugelt ära

facebook
28.detsember 2017

Lugupeetud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Kui Omanike Keskliit juhtis pressiteates avalikkuse tähelepanu Teie poolt välja antud õigusaktile, millega vähendate oluliselt ehitusteenuse osutamiseks õigustatud isikute ringi, siis oli liidu rõhuasetus suunatud otsuse tagajärgedele, mitte juriidilisele küljele. Soovisime öelda, et Teie mõtlematult antud allkirja tulemusena kaotavad sajad tublid ja tunnustatud ehitusspetsialistid õiguse osutada õpitud erialal ehitusteenust. Lisaks neile saavad kahjustatud tuhandete era- ja juriidiliste isikute huvid, kellest suur osa on Eesti Omanike Keskliidu liikmed. 

Mida kaugemal suurtest keskustest, seda enam sõltuvad väikesed kogukonnad spetsialistidest, kellel Te ehitusteenuse osutamise ilma ühegi sisulise põhjenduseta keelate. Meie liikmetele on oluline teada, kuidas te selle kaotuse korvate? Te ei ole ometi naiivne arvama, et suurettevõtteid, kelle edule Teie lühinägelik määrus teed rajab, suudavad tekitatud tühimiku täita.

Loen Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalikust vastusest välja, et eelkirjeldatud olukorras ei olegi süüdi Teie, vaid 101 Riigikogu liiget, ning tegutsemiskeelu alla pandud spetsialistid, kes ei osanud ehitusseadustiku vastuvõtmisel Teie ministriks saamisest undki näha. Tegelikult peaksite ministrina teadma, et 101 Riigikogu liikmel on Teie määrusega seost üksnes niipalju, et Riigikogu on andnud ministrile olulise avaliku huvi korral õiguse ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõudeid täpsustada. Teie aga asusite kvalifikatsiooninõuete tõendamise võimalusi piirama, ning lasete avalikkust eksitada selles, et ainus võimalik viis erialase kvalifikatsiooni tõendamiseks on teha seda kutseseaduse alusel.

Huvitav oleks teada, millise ehitusvaldkonna ohuolukorraga on Eesti ühiskond tänasel päeval silmitsi, et Teil tuli ülikiirelt ja lühikese etteteatamisega sellesse sekkuda? Kuidas on selle „ohuolukorraga“ seotud ehitusspetsialistid, kes ei oma kutset kutseseaduse mõistes? Kas Teie väljaantud määrusega kaasnev kasu kaalub üles tuhandetele Eestimaalastele tekitatava kahju? Olen veendunud, et jääte eeltoodud küsimustele vastamisega hätta ja suunate vastamise kolmele väljastpoolt ministeeriumi kaasatud abilisele, kes Teid nõustasid. Oma ebakompetentsuses te ilmselt veel ei tea, et kõik need isikud, keda Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium oma vastuses Omanike Keskliidu pressiteatele nõuandjateks nimetas, on ise kutseandjad-otsese kasu saajad, maakeeli hundid lambanahas.

Eeltooduga jõuame kõige valusama teemani – Teie enda kvalifikatsioonini, mille tase väljendub väljaantud õigusnormi kvaliteedis. Kaasates määruse väljatöötamisse ainult sellest kasusaavad isikud olete selle usaldusväärsust aga sedavõrd oluliselt kahjustanud, et avalikkuse ees tekitatud usaldamatuse müürist läbimurdmine eeldaks määruse täht-tähe, sõna-sõna haaval lahti selgitamist ja ära põhjendamist. Kui lisada siia juurde fakt, et unustasite määruse oma tavapärase partneri - Omanike Keskliiduga - kooskõlastada, siis puudub Teie töö asjatundmatuses ja erapoolikuses kahtlemisel alus.

Kokkuvõttes. Nii nagu ministri ebapädevuse tunneb kaugelt ära, nii kehtib see ka ehitusspetsialisti puhul. Esimesel juhul võtku meetmed tarvitusele Riigikogu või peaminister - teise puhul kohalik omavalitsus või kinnisvaraomanik. Kui meie eesmärk ei ole bürokraatia suurendamine ja isikute valikuvabaduse vähendamine, siis puudub põhjus sisse käidud raja muutmiseks. Sellest põhimõttest lähtudes võttis Riigikogu vastu ka ehitusseadustiku. 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020