Uudised

KÜSITLUS: Ehitusseadustik ja ehitisregister

facebook
19.veebruar 2018

Eesti Omanike Keskliit on huvitatud Teie arvamusest seoses 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga ja ehitisregistri kasutuskogemustega.

Eelmine küsitlus toimus 2016.a kevadel. Vaatame, kas kahe aastaga on midagi muutunud?

Juhul, kui Teil on eelnimetatud seadusega ja ehitisregistriga olnud kokkupuuteid, siis oleksime tänulikud nii positiivse, kui negatiivse info eest.

ole kaasatud

Küsitluse saate avada siit.

Auhinnaks taas ajakirjade aastatellimused:

kodu ja aed esikaas      tm kodu ja ehitus esikaas


Oleme korduvalt teavitanud koduomanikke-liidu liikmeid uutest seadustest, mis seotud ehituse ja planeerimisega.

Ise saate vastavate seadustega ja nende erinevate redaktsioonidega tutvuda ja neid võrrelda Riigi Teataja lehel

https://www.riigiteataja.ee/jaotused.html?jaotus=S%C3%9CSTJAOT.HALDUS.EHITUS

Uue ehitusseadustikuga soovib riik korrastada ka Ehitusregistri, milles sisalduvad andmed hoonete ja rajatiste ning nende kasutamise kohta. Uuendatud kujul Ehitisregister hakkas tööle 04. aprillil 2016.

Ehitisregistri põhimäärust saate lugeda siit.

Ehitisregistri saate avada siit

Kui klõpsate „otsi ehitis", valite otsingu tingimuseks „katastritunnuse otsing" ja sisestate oma kinnistu katastri numbri, siis näetegi oma kinnistul seaduslikult asetsevate ehitiste nimekirja. Avanenud tabeli viimases lahtris on kirjas ehitisalune pind. Kui soovite näha rohkem andmeid, siis klõpsake ehitisregistri koodile ning avaneb täiendav informatsioon ehitise kohta.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevalt on kõigil omanikel kohustus üle kontrollida andmed Ehitisregistris ja need vastavalt seadusele korrastada. Kohustus Ehitisregistris sisalduvaid andmeid korrastada on nii riigil, kohalikul omavalitsusel kui ka ehitiste omanikel.

Ehitisregistri korrastamise tegevuste raames kontrollib kohalik omavalitsus ja selgitab välja registrisse kandmata ehitised võttes aluseks muuhulgas ortofotod, mida võrreldakse ehitisregistri andmetega. Ehitiste puhul, millel puudub registreering, ja mille kohta ei ole esitada ehitusprojekti, peab omanik tellima enda kulul ehitise auditi, mis tuvastab hoone ohutuse ja asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. 

Loe vastavat määrust https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

Majaomanikud saavad ehitusregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud registrisse ja kõik andmed on registris kajastatud õigesti. Kui siiski ilmneb erinevus registriandmete ja tegelike andmete vahel, on omanikul võimalus esitada taotlus andmete parandamiseks. Kohalikule omavalitsusele esitatava taotluse või teavituse vorm sõltub sellest, millise ehitisega on tegemist. Taotluste vormid ja riigilõivu määrad on ära toodud kohaliku omavalitsuse kodulehel, taotluse või teavituse vormi saab täpsustada iga omanik Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse lisade abil, mis loetlevad ehitise või rajatise tüübi ja sellest lähtuvalt teavitamise vormi, see tähendab, kas loa või teavituse esitamist.  

Samuti tuleb üle kontrollida, et registris oleks või saaks sellesse kantud kõik kinnistul tehtud muudatused. Lisada tuleb rajatised, mis on kinnistule ehitatud või siis esitada avaldus lammutatud asja registrist kustutamiseks. Ehitisregistri andmed tuleb korrastada hiljemalt 01. jaanuariks 2020.

Eestis on kavandatud teha järgmine, 2020/2021. aasta rahvaloendus registripõhiselt, ilma loendatavaid küsitlemata. Ettevalmistusi selleks on tehtud juba 2010. aastast alates, kui selgus, et Eesti registrite olukord ei võimalda 2011. aasta rahva ja eluruumide loendust üksnes registrite andmetele tuginedes korraldada.

Seega oleks mõistlik üle vaadata enda elukoha andmed Ehitisregistris ja asuda neid parandama. Selleks võib kuluda ootamatult kaua aega.

Mis muud, kui otsige välja ID-kaart ja kui olete majaomanik, siis vaadake kohe üle, mis andmed selle kohta on Ehitisregistris. Ava  https://www.ehr.ee/app/esileht?0

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki