Uudised

Omanike keskliidu pressiteade: uus seadus suurendab eraomandisse sekkumise võimalust

facebook
06.juuni 2018

Oleme saatnud meedialisti alljärgneva teate:

Eesti Omanike Keskliit on seisukohal, et Riigikogu poolt vastu võetud Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus sisaldab riske avaliku võimu suuremaks sekkumiseks eraomandisse. EOKL esimehe Priidu Pärna sõnul on positiivne, et uus õigus näeb ette kiirema menetluse, suuremad hüvitised maade võõrandamisel  ja maade vahetuse võimaluse, kuid teisalt ei austa seadus piisavalt omandit kui põhiseadusega kaitstud püha õigust.

 „Võrreldes varasema seadusega otsustab maade sundvõõrandamise nüüd minister vabariigi valitsuse kui kollektiivse organi asemel, kohalikul tasandil võib vastava otsuse volikogu asemel teoreetiliselt langetada linnaosavanem linna antud projekteerimistingimuste alusel!“ on Pärna sügavalt murelik.

Teine põhimõtteline probleem on selles, et seadus laiendab sundvõõrandamise aluseid ja senise suletud loetelu asemel võib omandi natsionaliseerimine toimuda abstraktselt igasuguse detailplaneeringu alusel, kui see on avalikes huvides. 

Kolmandaks on maakorraldustoimingute ja ümberkruntimise läbiviimisel  haldusmenetluses oht, et omanike ja omandil õigusi omavate isikute huvid saavad kahjustatud. Uus seadus muudab ka alles aasta alguses vastu võetud tehnovõrkude talumistasude arvutamist omanikele kahjulikus suunas. „No mis õiguskindlusest ja põhiseaduslikust kaitsest me räägime!“,  on Pärna nõutu. 

________________________________________________

Loe ka  Riigikogu uudist selle kohta.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki