Uudised

Koduomanike hääl peab jõudma erakondadeni

facebook
04.september 2018
Selleks oleme koostanud kirja, mille saatsime suurematele erakondadele, et valimislubadused tuleks reaalsed ja arvestataks ka meie liidu liikmete arvamusega.
Siin siis kiri, mille said eile erakondade esimehed:

Lp erakonna esimees!

2019.a parlamendivalimised annavad uue rahva mandaadi Riigikogule. Soovime kõik, et valmislubadused oleksid realistlikud, lahendaks tegelikke Eesti probleeme ja et valimistel lubatu ka ellu viiakse. Esindusdemokraatia tingimustes on oluline, et rahva hääl jõuaks erakondadeni ning lubage  edastada Eesti Omanike Keskliidu ettepanekud ja seisukohad, et need jõuaks ka teie valimisprogrammi.

Eesti Omanike Keskliit on 1994.a asutatud suurim vabaühendus, kuhu kuulub 64 000 kodu- ja kinnisvaraomanikku. Valimiste eelõhtul teeme ka oma liikmetele ülevaate, millise valimislubaduse  erakonnad omanikele  annavad.

Eesti on omandikeskne ühiskond, kus omand jaguneb kõigi ühiskonna liikmete vahel ja ei ole vaid väheste privileeg. Riigikogu poolt loodavad seadused puudutavad väga paljude kodanike (omanike) huve. Kahjuks on aastatega õiguskorda siginenud hulga omandipiiranguid ja -kitsendusi, mis paneb küsimärgi alla selle põhiseadusega kaitstud ühiskonna alushüve puutumatuse ja austamise.

Soovime, et ….

·         Uute seaduste loomisel ei kitsendataks omandit ebaproportsionaalselt ja seda kitsendust hüvitamata; looduskaitseliste piirangutega  maade väljaostmine toimuks mõistliku aja jooksul ja loodaks läbipaistev võimalus piirangutega maade vahetuseks riigiga

·         Ei muudetaks kinnisvara maksustamise põhimõtteid ega tõsteta maamaksu; loodaks õiguslikud alused, et segasihtotstarbega kortermajades saaks eluruumi omanikud kasutada kodualuse maamaksu vabastust. Kaotataks maamaksu vabastuse õigust andev kinnistu suuruse piirang ajalooliselt väljakujunenud  miljööväärtuslikuks kuulutatud piirkondades, kus kinnistute suuruse vähendamine pole lubatud (näiteks Nõmmel)   

·         Jätkuks hetkel peatatud korterelamute renoveerimistoetuste programm eesmärgiga muuta kogu elamufond energiatõhusamaks

·         Toetataks  eramuid ning  üksikmajapidamisi kaasaegsete vee- ja kanalisatsiooni süsteemide väljaehitamisel ning energiatõhususe ning tuleohutuse tõstmisel, et inimväärne elu oleks võimalik ka väljaspool pealinna. Õhukvaliteedi tõstmiseks tiheasustuses toetataks kivisöekatelde väljavahetamist

·         Gaasi- , elektri- ja kütuse aktsiisipoliitika ei tooks kaasa järsku elamiskulude kasvu ning ei maksustataks elamutes kasutatavat eri liiki kütteenergiat erinevalt. Põhjamaal elamute kütteenergia maksustamine aktsiisiga on üldse ebaõiglane ja lubamatu

·         Riik ohjeldaks elektrihinna tõusu võrgutasude ja aktsiisi langetamisega

·         Üüriseadusandlust liberaliseeritaks ja imperatiivsed normid muudetaks paindlikumaks, mis lubaks rohkem lepinguvabadust  üürisuhetes

·         Riik ja omavalitsus ei sekkuks üürimajade programmiga üüriturgu seal, kus turg toimib

·         Toetataks noori peresid oma kodu soetamisel

·         Kiire internetiühendus jõuaks iga Eesti koduni

·         Kodu kaitsmiseks palgatud ja sündmuskohale sõitvatele turvafirmade autodele antaks seadusega ühissõidukite raja kasutamise õigus

·         Kehtestataks õiglased tehnovõrkude talumistasud

·         e-Ehitisregister muudetaks kodanikele kasutamiskõlbulikuks

·         Eesti riik oleks kaitstud!

 

Lugupidamisega

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki