Uudised

Eesti kahjukindlustuse turu ülevaade

facebook
05.august 2019

Eesti kahjukindlustuse turg kasvab iga aastaga. 2018. aastal laekus Finantsinspektsiooni andmetel Eestis tegutsevatele kahjukindlustusseltsidele ja välismaiste seltside filiaalidele kindlustusmakseid kokku 383 miljonit eurot.

Eesti kahjukindlustuse turgu iseloomustab stabiilselt suur kasumlikkus. Kahjukindlustusseltside kombineeritud netosuhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega oli 2018. aastal 87,9%. Kombineeritud suhe 87,9% tähendab, et igast 1 000 eurosest kindlustusmaksete käibest kuulub kindlustusseltside omanikele 121 eurot. 2018. aastal teenisid Eesti kahjukindlustusseltsid 55 miljonit eurot kasumit. 97% sellest kasumist läheb Eestist välja.

Eesti kahjukindlustuse turu üheks kasumlikumaks tooteks on kodukindlustus, mille viimase kolme aasta käibed ja väljamaksutasemed on kirjeldatud tabelis. Kodukindlustuse toote viimaste aastate väljamaksutase olnud väike. 2018. a maksti klientidele kahjudena välja vähem kui 40% kogutud kindlustusmaksetest ja ülejäänud ca 60 moodustasid omaniku kasum, tegevuskulud (2018. aastal keskmiselt 29,9%) ja reservid (mõni %).

Aasta Kindlustusmaksete käive
 (miljonit €) 
 Väljamaksu-
tase
 2016  47,3 54,8 % 
 2017  51,9 50,1 % 
 2018 79,7 ×  38,8 % × 


×
Alates 2018. aastast muutsid Eestis tegutsevad seltsid kindlustusmakseid kajastavat metoodikat, mistõttu ei ole 2018. aasta kohta kindlustusmaksete statistika võrreldav eelmiste aastatega

Allikas: Statistikaamet ja Finantsinspektsioon


Kindlustusühistu on uus võimalus Eesti omanikele kahjukindlustuse turul

Alates 02.03.2019 on Eestis pärast 80 aastast vaheaega taas lubatud kindlustusteenuseid pakkuda ka kindlustusühistu vormis. Enne II maailmasõda oli Eestis kindlustusühistute turuosa ca 40%. Täna on Eestist kõrgema elatustasemega Euroopa riikides kahjukindlustusturul kindlustusühistute osakaal samuti ca 40%.

Kindlustusühistu luuakse klient – omanike poolt ja kasu liikmetele seisneb alljärgnevas:

a) klient – omaniku boonuses kindlustusmaksetelt;

b) klient – omanikel vahel jagatavas omanikutulus ehk dividendides;

c) klient - omaniku huvidest lähtuvas kindlustustoodete läbipaistvas hinnastamises;

d) võimaluses kaasa rääkida kindlustusühistu arendustegevuses uute ideedega.

vasta küsitlusele


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki