Uudised

Tähelepanu, muinsuskaitsealade omanikud!

facebook
05.september 2019

Muinsuskaitseamet on alustanud muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamist. Esimesena alustati tööd Kuressaares ja Pärnus. 2019. aastal on plaanis töödega alustada veel Valgas, Tartus, Paides ja Rebalas. 2020. aastal alustatakse kaitsekordade uuendamist Rakveres, Võrus, Haapsalus, Lihulas, Viljandis ja Tallinnas.

Seoses uute muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise ja hoonete inventariseerimisega on nii mõnedki omanikud pöördunud Eesti Omanike Keskliidu poole. Mitmel juhul on tuvastatud, et Muinsuskaitseameti inspektor teavitab inimest oma külastusest vaid telefonikõnega. Ametnik ei täpsusta piisavalt selgelt visiidi eesmärki ega ka oodatavaid tulemusi. Inimesed suhtuvad sellesse mitmeti, kuid meiega ühendust võtnud omanikud on väljendanud muret nende eraellu sekkumise pärast. Teatavasti Muinsuskaitseamet pildistab hooneid ja kogub inimestelt nende kohta andmeid. Hiljem määrab amet hoonete väärtusklassid, millest omakorda hakkavad sõltuma erinevad omandikitsendused või -leevendused. Puuduliku suhtlemise tõttu jääb inventariseerimine omanikele tihti käsitamatuks ja häguseks. Pole teada, mis tulemuse hoonete dokumenteerimine kaasa toob. Näiteks kasvõi see, kuidas Muinsuskaitseamet hoonete pilte edaspidi kasutab.

Pakume muinsuskaitseala hoone omanikule Muinsuskaitseametiga suhtlemise lühikest meelespead:

1. Omanikul on õigus nõuda enne visiidi toimumist Muinsuskaitseametilt vähemalt kirjalikku selgitust, missuguse menetlusega on tegu, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning samuti tuleb omanikele selgitada tema õigusi.

2. Omanik ei ole alati vaikimisi kohustatud ametnikku oma valdustesse lubama üksnes telefonikõne peale. Iga riikliku menetluse jaoks peab olema sisuline ja kodaniku jaoks arusaadav põhjendus. Tulenevalt põhiseadusest ei ole inimeste õigustesse sekkumine lubatud põhjenduseta ja ebamäärastel alustel.

3. Hoonetest fotode avaldamine saab toimuda üldjuhul ainult omaniku nõusolekul.

Muinsuskaitsealade omanikud leiavad oma piirkonna muinsuskaitseinspektorite andmed siit:

 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/kontakt

 

Eesti Omanike Keskliit on võtnud muinsuskaitse valdkonnas toimuva oma tähelepanu alla. Soovitame omanikel mälestistega seotud juhtumitest meile kirjutada: omanikud@omanikud.ee

Pakume omanikele huvide kaitset omandi ja põhiõigustega seotud küsimustes, samuti muinsuskaitselistest omandikitsendustest tulenevate probleemide lahendamisel.

 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020