Uudised

Head uut aastat! Hea Eesti omanik, jälle on aastaring täis saanud ja aeg vaadata tagasi

facebook
23.detsember 2019
2019.a oli meile tegus. Liidu põhiline eesmärk on jätkuvalt omanike huvide eest seismine õigusloomes ja omanike nõustamine.

Nõustamise põhiraskus on olnud seotud uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega ning ehitusseaduses sätestatud tähtajaga kanda kõik ehitised ehitisregistrisse 1. jaanuariks 2020.a. Palju on olnud selgitamist maa-ameti poolt läbiviidud katastriüksuste pindalade ulatusliku täpsustamise ja maksustamishindade muutmisega 2019.a alguses, millises osas tegime ka järelpärimise maa-ametile, kuna omanikke ei teavitatud sellest piisavalt.  

Õigusloome poole pealt osalesime aktiivselt Riigikogus muinsuskaitse seaduse eelnõu menetlemisel. Kuna uus seadus meid ei rahuldanud, siis oleme aktiivselt jätkanud survet seaduse muudatuste algatamiseks. EOKL on esindatud ka Muinsuskaitse Nõukogus. Meie initsiatiivil muudeti omandireformi reservfondi kasutamise reegleid ja nii suurenevad tagastatud ehitismälestiste renoveerimistoetused aastas miljoni euro võrra. Õnnestus ära hoida väärtusliku põllumaa kasutamise kitsendamise seaduseelnõu kiirustades vastuvõtmine parlamendi eelmise koosseisu poolt ja nüüd oleme haaratud eelnõu väljatöötamisele. Samuti oleme kaasatud jäätmeseaduse ning võlaõigusseaduse üüriregulatsiooni muutmise juurde, kus on lõpuks valminud eelnõud. 

Palju tähelepanu on leidnud kavatsus koguda nõudeid Tallinna Vee vastu enammakstud veehinna tagasinõudmiseks ja tellisime selleks advokaadibüroolt ka analüüsi. Vee-ettevõtja andis konkurentsiameti ja omanike survele järele ning oli valmis langetama teenuste hinda tervelt 27% alates 1. detsembrist. See viitab sellele, et ka varasemalt on veehind Tallinnas olnud ülemäärane. Koos Korteriühistute Liiduga otsustas EOKL volikogu, et saavutatud olulist hinnalangust tuleb pidada mõistlikuks kompromissiks ja loobusime hetkel aastatepikkusest kulukast kohtuvaidlusest Tallinna Veega.

2019. a osalesime Kodukaunistamise Aasta parimate kodude tunnustamisel Kilingi-Nõmmel ning andsime välja Targa Kodu auhinna perekond Hongale Keilas. Samuti võtsime toetajana osa ajakirja Kodu ja Aed konkursil Kodu Kauniks ja andsime välja eripreemia Rahvuslik kodu, mille võitis perekond Pajumaa kodu Vääna-Jõesuus. Jätkuvalt on populaarne meie portaali petitsioon.ee kasutamine kodanike arvamuse väljendamisel. Rõõm on tõdeda, et sel aastal taastasime koostöösuhted Soome Koduomanike ühendusega. Uue algatusena osalesime aasta lõpul Eesti esimese kindlustusühistu asutamisel, millest kuulete peagi täpsemalt.

2019.a oli Riigikogu valimiste aasta. Esitasime erakondadele oma seisukohad, mida ootavad omanikud uuelt rahvaesinduselt. Istuv valitsus kannab konservatiivset maailmavaadet ja loodetavasti omanike õigusi arvestav. Siiski on töös maade hindamise läbiviimine. Oleme saatnud ministeeriumitele oma selge seisukoha, et see ei tohi kaasa tuua maamaksu olulist tõusu, säilitada tuleb kodualuse maamaksu vabastus ja laiendada seda liitsihtotstarbega kortermajadele. Valitsuse omandireformi komisjon ei ole oma tööd jätkanud, kuid oleme kaasatud omandireformi tulemit analüüsiva ekspertrühma töösse. 

Tänan kõiki, kes on tasunud 2019.a liikmemaksu, sest vabaühendusena suudame teie ees oma kohustusi täita juhul, kui  liikmed täidavad oma kohustusi esindusorganisatsiooni suhtes. Juhatuse liikmed töötavad tasuta ning me suudame lubada oma büroos vaid ühte töötajat. Leia aega, et tasuda enne aastalõppu liikmemaks 7 eurot, kui sa pole seda veel teinud (vt täpsemalt kodulehelt).

2019. aasta oli maaseaduse 100. sünnipäeva aasta.  Eesti Vabadussõda võideti pärast maareformiseaduse vastuvõtmist ja eestlased said oma kodu peremeesteks. Eesti lõi õitsele ja 1930-date aastate lõpuks oli Eestis 140 000 talu. Ka täna loovad omanikud ühiskonna vundamendi. Isamaa on taas ilus ja hoitud ning olgem selle üle uhked.

Soovin teile edukat uut aastat!

Omanike eest!                                                                                                                                                                                  

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees
jõulud                                                      
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki