Uudised

Liitude ettepanek aruteluks: „Eesti arhitektuurse kultuuripärandi rahastamise jätkusuutlikkus“

facebook
24.juuli 2020
Eesti Mõisate Ühendus MTÜ, Eesti Mõisakoolide Ühendus MTÜ, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Eesti Omanike Keskliit tegid Kultuuriministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ettepaneku kutsuda kokku ümarlaud.
Kultuuriministeerium 17.juuli 2020.a
Hr minister Tõnis Lukas
Rahandusministeerium
Hr minister Martin Helme
 
Ettepanek aruteluks:
„Eesti arhitektuurse kultuuripärandi rahastamise jätkusuutlikkus

Meie ühiseks eesmärgiks ja ülesandeks on elujõuline kohalik kultuuriruum globaliseeruvas
maailmas. Selles protsessis on Eestile oluline toetada oma kultuuripärandit selle erinevates
vormides ja avaldumisilmingutes.

Arhitektuurne kultuuripärand on alus rahva identiteedi püsimisele ning olulise mõjuga
ettevõtlusele, tööhõivele, loomemajandusele ja turismile. Kultuuripärandit mõistlikult toetades ja hoides on võimalik toetada ka meie siseriiklikku regionaalpoliitikat.

Tänaseks on kolmandik Eesti kaitsealusest ehituspärandist halvas või avariilises seisus, kuid
võimalikud riiklikud toetused on jäänud pärast 2007. aastal tehtud kärpeid samale tasemele.
Selliselt ei ole kultuuripärandi hoidmine enam jätkusuutlik, mistõttu kaovad lähiajal osad
piirkondade märgilisust kajastavad objektid ning oluliselt väheneb regionaalne kultuuriline ja
majanduslik atraktiivsus.

Teema olulisust rõhutab ka Euroopa Liit, kes on võimaldanud arhitektuurse kultuuripärandi
kaitse tagamiseks kasutada struktuurifondide vahendeid läbi mitme eelneva rahastusperioodi.
Euroopa Komisjon on oma suundumusi kinnitanud ka taastepaketi vahendite kasutamisel tõstes üheks oluliseks valdkondlikuks eesmärgiks just kultuuri ja turismi.

Senini on Eesti Vabariik jäänud ainukeseks Euroopa Liidu struktuurifondidest kasu saavaks
liikmesriigiks, kes ei ole struktuurfondide vahendeid kummalgi eelarveperioodil
sihtsuunitlusega kultuuripärandi jaoks kasutanud. Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil on
kultuuripärand samuti abikõlblik ning investeeringud sellesse lubatud.

Teeme ettepaneku kultuuriminister Tõnis Lukasel kutsuda kokku temaatiline ümarlaud
riigieelarve ja Euroopa Liidu struktuurivahendite arhitektuurilise kultuuripärandi
toetamiseks kasutamise võimaluste ning võimalike alternatiivsete toetusmeetmete
väljatöötamise arutamiseks. Ümarlaud võib toimuda augustis k.a., et läbi konstruktiivse
koostöö töötada välja tegevuskava ning anda vajalik sisend riigieelarveliste vahendite
kasutamiseks ja Euroopa Liidu struktuurfondide täiendavaks kaasamiseks kultuuripärandi
jätkusuutliku säilivuse abil rahvusrikkuse tõstmisel.

Andrei Dvorjaninov andrei.dvorjaninov@gmail.com Eesti Mõisate Ühendus MTÜ
Tõnu Kiviloo tonukiviloo@gmail.com Eesti Mõisakoolide Ühendus MTÜ
Tiit Salumäe tiit.salumae@eelk.ee Eesti Kirikute Nõukogu
Priidu Pärna priidu.parna@notarmail.ee Eesti Omanike Keskliit
Veikko Luhalaid Veikko.Luhalaid@elvl.ee Eesti Linnade ja Valdade Liit

Lugege ka ERR uudist siit.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki