Uudised

Omanike Keskliit: omanikul peab olema õigus ehitada oma maale endale kodu riigi nõusolekuta

facebook
01.juuni 2021
Omanike Keskliit saatis Riigikogu maaelukomisjonile oma arvamuse maakasutuse piirangute osas. Liidu seisukohast on oluline, et omanikule jääks õigus ise otsustada.

Maaeluministeeriumi plaan ülemäära reguleerida põllumaa kasutust, arvestamata piisavalt omanike õiguste ja huvidega, ei ole õiguspärane. Omanikule peab jääma suurem õigus ise otsustada oma põllumaa kasutuse üle. Igal inimesel peab olema õiguse enda maale, sh väärtuslikule põllumaale, ehitada omale kodu või seda kodu või oma väiketootmist laiendada ning ta ei pea vajama selleks riigi (Põllumajandus- ja Toiduameti) eriluba. Lisaks tähendab ülereguleerimine bürokraatia ja kulude kasvu. Ühelt poolt on arusaadav ministeeriumi soov tagada põllumajandusmaal toidutootmine, et oleks tagatud toidu varustuskindlus, kuid teisalt, ei tohi see tulla ülemääraste omandikitsenduste arvelt. 

Omanike Keskliidu juhatuse esimehe Priidu Pärna arvates peab põhiseaduse kohaselt iga põhiõiguse piirang olema läbinud proportsionaalsuse testi, st omandikitsendused peavad olema vajalikud ja kohased. Maaeluministeeriumi eelnõu suurendab aga ilmselgelt omandikitsendusi ja bürokraatiat, olles sellega vastuolus vabariigi valitsuse koalitsioonilepingu lubadusega seda kõike vähendada. Me ei tohi jõuda absurdini, kus kodutara ehitamiseks tuleb omanikul algatada detailplaneering.

Heiki Hepner, liidu volikogu esimees lisab, et kitsendused, mis puudutavad väärtuslikul põllumaal metsa majandamist, juhul kui põllumaa taastamine on lihtsasti teostatav, on samuti omaniku õigust riivav. Riik ei tohiks keelata omanikul maatulundusmaale näiteks istandike rajamist jõulukuuskede kasvatamiseks või lühikese raieringiga puidu varumiseks, tehes sellega ühtlasi kitsendusi ka ettevõtlusvabadusele. 
 
Eesti Omanike Keskliit on 1994. aastal loodud 64 000 omanikku koondav vabaühendus, kes seisab omaniku õiguste ja huvide eest.
 
Priidu Pärna 
Eesti Omanike Keskliidu esimees
 
Heiki Hepner
Eesti Omanike Keskliidu volikogu esimees

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki