Uudised

Omanike Keskliidu pressiteade: maamaksu tõus rikuks valitsuse tõotatud maksurahu

facebook
03.juuni 2021
Eesti Omanike Keskliidu arvates toob vabariigi valitsuse plaanitav maade korraline hindamine omanikule kaasa maamaksutõusu ning rikub sellega lubatud maksurahu.
Liidu juhatuse esimehe Priidu Pärna sõnul on selline maksutõus, ühe riikliku maksu suurenemine aastas ja mitmete järjestikuste aastate jooksul kümnendiku võrra, ebaproportsionaalne ning kodanike seisukohalt halb maksupoliitika.


Omanikud ei ole süüdi selles, et riik ei ole suutnud regulaarselt maid korraliselt hinnata ega peaks riigi tegemata jätmise pärast nüüd ülemäärases tempos kasvavat maksustamist taluma.

Kuigi valitsus näeb justkui ette iga-aastase tõusu piiramist ja soovib tagada maksumaksjale sujuvat üleminekut uuele hinnastamisele, on maamaks kohalike omavalitsuste jaoks oluline tuluallikas ning võib eeldada, vaadates ka tänast praktikat, kehtestatakse omavalitsute poolt maksimum määr. Ka sellisel juhul, kui maamaksustamise määr elamu- ja metsamaal saab 2,5% asemel olema kuni 0,5% maksustamise hinnast, toob see kaasa ikkagi maksutõusu kaks korda, näiteks kui maa hind on muutunud kümme korda, sõnas Pärna. Oleme mures eakate omanike maksukoormuse pärast, kelle ajaloolised krundid on oluliselt suuremad kui kodualuse maamaksuvabastusega kaetud 1500 ruutmeetrit.

Omanikule on riigi poolt pandud piisavalt erinevaid koormisi, olgu need siis looduskaitselised piirangud, tehnovõrkude talumistasu või lumelükkamise kohustus. Loodame, et maamaksutõusust tekkiv omavalitsuse lisatulu on piisav katteallikas, et finantseerida talvist avalike kõnniteede hooludust, mida Riigikogus algatatud eelnõu kohaselt tahetakse omanike õlult võtta ja omavalitsuse enda kohustuseks muuta.

Maaomanikud, kelle maal asuvad tehnovõrgud on nördinud asjalust, et  tehnorajatiste talumistasude arvutamise valemit muudetakse omaniku kahjuks. Avalikes huvides tehnovõrgu talumine tähendab maaomanikele kitsendusi maa kasutamisel ja sellega kaasnevat saamata jäävat tulu. Kui varem oli talumistasu määr 7,5% maksustamishinnast, siis nüüd soovitakse määra vähendada 3,5%l-e sõnas Pärna. Meeldetuletuseks valitsusele, et 7,5% määr kehtestati alles 2019. aastal aastatepikkuste arutelude ja põhiseaduslike vaidluste tulemusena, on seega põhjendamatu taas riigi antud lubaduse murdmine. Seega ei saa me omanike liiduna mingil juhul nõustuda sellise tasumäärade pea kahekordse vähendamisega.

Kindlasti peab säilima kodualune maamaksuvabastus. Positiivse poole pealt võib välja tuua veel selle, et nüüd püütakse lahendada ära ka aastaid kestnud probleem, kus eluruumi koduna kasutavad omanikud pidid tasuma jätkuvalt maamaksu seetõttu, sest nende majas on ka äriruumid ja maatükil on liitsihtotstarve (elamu- ja ärimaa).

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki