6/2015
Alates 1. maist kehtestasime liikmemaksu 7 € aastas.

Juba rohkem kui 20 aastat on Eesti Omanike Keskliit seisnud kinnisvaraomanike ühiste huvide ja õiguste eest. Alustasime omandireformi probleemide lahendamisega, oleme võidelnud monopolidega ning seisnud kodualuse maamaksuvabastuse eest. Loe edasi...

Liikmemaksu tasumisega tekkinud küsimused

Täname kõiki liikmeid, kes on liikmemaksu juba tasunud. Samuti täname südamest annetajaid! Vastu tulles paljude soovile pikendame liikmemaksu tasumise tähtaega 5. juunini 2015. Kõik, kes on tasunud liikmemaksu ja kellel pole hetkel kehtivat Kodukaarti, saavad uue kaardi veel mai- või juunikuus. Info tel 642 7020.
Loe edasi...

Üüritulu arvutamise muudatusettepanekud

Omanike Keskliit saatis Rahandusministeeriumile kirja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, mis puudutab üüritulu. Loe edasi...

Valik koduga seotud Riigikohtu lahendeid

Tutvuge Riigikohtu lahenditega, mis tehtud aktuaalsetel teemadel: remondifond, küttesüsteemi muutmine, uued ukseavad kortermajas, talumistasud. Loe edasi...

Koalitsioonileping ei paku lahendust põhiseadusevastaste talumistasude osas

Eesti Omanike Keskliit, Eesti Erametsaliit ja Talumiskohustusega Omanike Liit avaldavad imestust, et koalitsioonileping ei sisalda uue valitsuse tegevusi põhiseadusega kooskõlas olevate tehnovõrkude talumistasude kehtestamiseks. Loe edasi...

KredEx toetab majasiseste elektrisüsteemide renoveerimist

Kuigi KredEx soovitab elamuid renoveerida terviklikult, siis Tallinnas on terve hulk maju, kus elektrisüsteem on amortiseerunud, ohtlik ja tuleks esimesel võimalusel korda teha. See on kallis ettevõtmine, kuid tänasest saab KredExilt küsida toetust.
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...