6/2016
EUSEW raames korraldab ESAKODA 2. juunil TASUTA seminari "Energiasäästlik mõtteviis hoonetes - kuidas tegutseda?"

ESAKODA korraldab neljapäeval, 2. juunil kl 9.30-17.00 Euroopa Liidu Maja 1. korruse saalis (Rävala pst 4) TASUTA seminari "Energiasäästlik mõtteviis hoonetes - kuidas tegutseda?". Loodame rohket osavõttu ka koduomanike poolt. Loe edasi...

Tallinna Linnaplaneerimise Amet annab teada: ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada elektrooniliselt

4. aprillist 2016 käivitus Riikliku ehitisregistri versioon, millega on loodud võimalused teatiste/taotluste ja lisatavate dokumentide esitamiseks ametile ehitisregistri kaudu.

Loe edasi...

PRESSITEADE OMANIKE KAITSEKS: üürimajade programm on kui lubamatu riigiabi

Omanike Keskliidu 17. mail toimunud  volikogu koosoleku hinnagul on kavandatav riigi üürimajade programm sekkumine vabasse konkurentsi ja turumajandusse, millele rajaneb demokraatlik ühiskond. Kinnisvaraomanikud on aastasadu ehitanud Eesti linnadesse tuhandeid üürimaju eesmärgiga teenida sellest õiglast tulu. Loe edasi...

PRESSITEADE OMANIKE KAITSEKS: enamus korterisisesed gaasiseadmed tuleb auditeerida

Seoses gaasiseadmetega toimunud õnnetustega on Tehnilise Järelvalve Amet (TJA) andnud teada, et kodutarbija gaasiseadmetega seotud juhtumite peamiseks põhjuseks on omavolilised ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustööd, mis on tehtud ilma spetsialiste kaasamata.   Loe edasi...

Lastega juhtunud õnnetus: gaasiboilerist saadud vingumürgituse põhjus oli avatud puhastusluuk ja sundventilatsioon

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehtud paikvaatluse põhjal võib öelda, et Kopli tn 78A toimunud vingugaasimürgistuse juhtumi põhjuseks oli vannitoas ripplae taga asetseva korstna suitsukanali avatud puhastusluuk, kust köögis asuva gaasiseadme põlemisgaasid pääsesid otse vannituppa. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...