8/2016
Kes pole veel tasunud liikmemaksu?

Loodetavasti on kõik, kellel polnud tasutud liikmemaks 2016. a eest, kätte saanud meie meeldetuletuspostituse?

Täname kõiki, kes on tasunud 7€ ja eriti neid, kes leidsid võimaluse meid toetada ka suurema summaga. Oleme väga tänulikud ja jätkuvalt täis tööindu, et tegutseda koduomanike huvides.
Loe edasi...

Otsime aktiivseid Tallinna liidu liikmeid!

Head Tallinna koduomanikud!

Vastavalt Eluasemekomisjoni põhimäärusele, peame Omanike Keskliidu poolt määrama enda esindaja, kes võtab osa oma linnaosa komisjoni koosolekutest, mis toimuvad tavaliselt üks kord kuus. 
Kutsume üles oma Tallinna liikmeid!
Loe edasi...

Üleeuroopaline uuring näitab, et eestlaste elumajad on ühed Euroopa viletsamad

Ligi viiendiku Eesti inimeste eluruumidest puudub kas veeklosett või vann või dušš. Viletsates tingimustes elamine suurendab tervishoiukulutusi ja ka kaudsemaid kadusid. Analüütikud soovitavad riigil aidata inimestel majad korda teha, et tervishoiukulusid vähendada.  Loe edasi...

Notarite Koda: Mitme kinnisasjaga korteriühistud peavad jätkamiseks tegema notariaalse otsuse

Mitme kinnisasja baasil moodustatud korteriühistud peavad veel 2016. aastal tegema otsuse tegevuse jätkamise kohta. Ühistud, mis jätavad selle 2016. aasta jooksul tegemata ja registrile esitamata, loetakse 2018. aastast lõpetatuks ja igale kinnistule tekib uus korteriühistu.  Loe edasi...

Mis on kaalutlusõigus? Probleeme linnaplaneerimises ja ehitusloa väljastamisel

Suvine ehitusaeg on alanud ning sellega seoses tõusetuvad päevakorda ka ehitusõiguse ulatuse määramise kaalutlused. Õiguspärane haldusakt peab olema kooskõlas seadusega, proportsionaalne ja kaalutlusvigadeta. Loe edasi...

Justiitsministeerium: Riigi õigusabi muutub senisest kättesaadavamaks

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega laiendatakse õigusabi kättesaadavust inimestele, kelle sissetulek ei võimalda turutingimustel õigusabi hankida.  Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...