11/2016
Tulemas eramajade rekonstrueerimistoetuse infotund

Omanike Keskliit korraldab neljapäeval 10. novembril  algusega kell 15.00 Rävala 8, I korruse saalis infotunni KredExi poolt pakutava meetme „Eramajade rekonstrueerimistoetus“ tutvustamiseks Loe edasi...

Teisipäeval, 15. novembril algusega kl 17.00 toimub Rävala pst 8, I korruse suures saalis ÜLDKOOSOLEK

Vastavalt põhikirjale peab liidu juhatus iga kahe aasta tagant kokku kutsuma üldkogu, kus liidu liikmed saavad ülevaate tehtust ja valitakse uued juhtorganid. 
Ootame aktiivset osavõttu!
Loe edasi...

Liikmeküsitlus, sügis 2016

Hea koduomanik!

Palun vasta meie jaoks väga olulisele küsitlusele. Aega võtab see mõne minuti, kuid annab hindamatu informatsiooni, mille alusel Eesti Omanike Keskliitu ning meie poolt pakutavaid liikmeteenuseid jätkuvalt arendada.
Loe edasi...

Keskkonnaminister kohtus maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike esindajatega

Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtus täna Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajatega, kelle initsiatiivil arutati maa hindamise ja maksustamisega seonduvat ning looduskaitsealuste maade riigile võõrandamise tulevikku. Loe edasi...

Omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Riigihalduse minister Arto Aas saatis oktoobrikuu alguses Omanike Keskliidule kirja omandireformi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse.   Loe edasi...

MKM: Uus energeetika arengukava seab Eesti suunad aastakümneteks

Valitsus saatis 6. oktoobril riigikogule edasi energiamajanduse arengukava (ENMAK), mille kohaselt on Eesti eesmärgiks tagada energiajulgeolek läbi energiasõltumatuse suurendamise, tarbijate parem energiaga varustatus, madalamad kulutused energiale ja suurenda Eesti energeetikasektori keskkonnasõbralikkust.  Loe edasi...

Justiitsminister U. Reinsalu: riik peab aitama võlgades või kasutuskõlbmatute majade elanikke

28.10.2016 Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis riigikogu õiguskomisjonile kirja ettepanekutega, kuidas pakkuda võlgades või kasutuskõlbmatutes majades elavatele heausksetele korteriomanikele riigi ja kohalike omavalitsuste poolset kaitset. Loe edasi...

PM Tarbija24: Turvakaamera võib elamusse paigaldada vaid korteriomanike nõusolekul

Sissemurdmised korteritesse, keldritesse ja muudesse  korterelamu abiruumidesse sunnivad ühistuid aina enam kaaluma turvakaamera paigaldamist, kuid selleks on vaja korteriomanike nõusolekut.  Loe edasi...

PM Tarbija 24: Järgmisest aastast hakatakse esitama uut tüüpi elektriarvet

Valmis on saanud lahendus, mis võimaldab kõikidel elektrimüüjatel esitada elektrienergia ja võrguteenuse eest ühine arve. Sellest nädalast saavad huvitatud elektrimüüjad väljaarendatud süsteemi katsetada ja uut tüüpi arved jõuavad inimesteni uuest aastast.  Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...