12/2016
LIIKMEKÜSITLUSE võitude loosimine ja küsitluse tulemused

Omanike Keskliidu liikmeküsitlusele vastas 455 koduomanikku ja oleme kõikide vastajate hulgast välja loosinud liidu liikmed, kes võitsid ajakirjade tellimuse või raamatu.  Loe edasi...

Omanike Keskliidu uued juhtorganid

15.11.2016. a. toimunud Eesti Omanike Keskliidu üldkoosolekul valiti vabaühenduse esimeheks Tallinna notar Priidu Pärna, kes on olnud ka pikaajaline Justiitsministeeriumi kantsler ning Juristide Liidu president.  Loe edasi...

Eesti Omanike Keskliidu ühisavaldus 15.11.2016 üldkoosolekul

Eesti Omanike Keskliit soovib parlamendierakondadele jõudu ja koostöömeelt uue valitsuse moodustamisel ja Eestile uute eesmärkide seadmisel. EOKL on ligi 64 000 omanikku esindav vabaühendus, kes leiab, et uus valitsus peaks arvesse võtma alljärgnevat viit seisukohta: Loe edasi...

Vaadake, kas kodukaart kehtib ja liikmemaks tasutud!

Loodetavasti on kõik, kellel polnud tasutud liikmemaks 2016. a eest, kätte saanud meie meeldetuletuspostituse?

Täname kõiki, kes on tasunud 7€ ja eriti neid, kes leidsid võimaluse meid toetada ka suurema summaga. Oleme väga tänulikud ja jätkuvalt täis tööindu, et tegutseda koduomanike huvides.
Loe edasi...

10. novembril toimunud infotunni "Väikeelamute rekonstrueerimistoetus" loengute slaidid

10.11 toimunud infotunnist väikeelamute rekonstrueerimistoetusest võttis osa 45 koduomanikku. Toimus aktiivne arutelu ja küsimusi oli palju. Loe edasi...

Rahandusministeerium saatis täna meile omandireformi aluste seaduse muutmise seadus eelnõu

Oleme saanud kooskõlastamiseks omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu.  Loe edasi...

Maaleht: Kas kaardi alusel erastatud talu saab müüa?

Meie maa 4 ha metsa ja 4 ha muud maad on erastatud kaardi alusel. Kas seda maad saab müüa, kui see ei ole mõõdistatud looduses? Sellel krundil on elumaja ja muud abihooned. Kõik on kantud kinnistusraamatusse. Kas ma saan maad müüa koos hoonetega? Kui ei saa, siis kuhu pean pöörduma? Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...