6/2017
Tulemas Energiapäev "Energiasäästlik mõtteviis hoonetes - kuidas tegutseda?"

Euroopa Komisjoni eestvedamisel toimuvad EUSEW 2017 raames taas riikides üleeuroopalised energiasäästualased üritused, milles osaleb ka meie partner MTÜ ESAKODA.

Teisipäeval, 6. juunil algusega kl 9.15
Euroopa Liidu maja I korruse infosaalis, Rävala pst 4, Tallinnas toimub 
TASUTA ENERGIAPÄEV 
Loe edasi...

Omanike Keskliit ja Tallinna Asumiseltside Liit sõlmisid koostööleppe

Koostööleppe eesmärgiks on edendada asumiseltside tegevust Tallinnas ja kaitsta asumiseltside ja neisse kuuluvate koduomanike huve kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. Omanike Keskliit toetab asumiseltside tegevust 4500 euroga.

Loe lähemalt asumiseltsidest siit.
Loe edasi...

Uus korteriomandi ja korteriühistu seadus - kas infokirja said kätte?

Koduomanikke, kes omavad kinnistusregistri andmete alusel "korteriomandit", ootab ees muudatuste aeg. Kui teie maja elanikud 2017. aastal ei tee korteriühistut, teeb riik selle ise ja alates 01.01.2018 on teie maja kirjas korteriühistute registris.

Omanike Keskliit koostöös Justiitsministeeriumiga postitas eelmisel nädalal kõikide korteriomanike postkastidesse infokirja. Tutvu lähemalt selle sisuga siit.

Loe edasi...

Liikmeks olemine ei tähenda ainult Kodukaardiga kaasnevaid hüvesid....

... vaid ka võimalust sõna sekka öelda seadusloomes ja tunda tunnet, et olen ise midagi ära teinud, et kõigil koduomanikel oleks turvalisem ja kaasaegsem kodu! 
Otsige välja Kodukaart ja kui selle kehtivusaeg on läbi, siis ongi aeg tasuda liikmemaks 2017. aasta eest. 
Väljastame uue kaardi 10 päeva jooksul makse laekumiste alusel.

Täname kõiki, kes on tasunud 7€ ja eriti neid, kes leidsid võimaluse meid toetada ka suurema summaga. Oleme väga tänulikud ja jätkuvalt täis tööindu, et tegutseda koduomanike huvides.

Loe edasi...

Liidu seisukohad tehnovõrkude talumistasude õiglase regulatsiooni kehtestamise kohta

Saatsime Riigikogu õiguskomisjonile seisukohad tehnovõrgu talumise tasu muutmise seaduse eelnõu suhtes (405 SE).

Loe edasi...

Toimus Riigikogu õiguskomisjoni istung talumistasude muutmise seadusmuudatuse küsimustes

Liidu juhatuse esimees Priidu Pärna osales 2. mail 2017 Riigikogu Õiguskomisjoni istungil, mille päevakorras oli asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)  eelnõu 405SE ettevalmistamine teiseks lugemiseks.

Loe edasi...

Minister Urve Palo vastus liitude ühispöördumisele seoses renoveerimistoetustega

Eesti Omanike Keskliit, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit ja Eesti Kinnisvarafirmade Liit saatsid 11. aprillil minister Urve Palole ühispöördmise, et riik jätkaks KredExi kaudu korterelamute rekonstrueerimistoetuse maksmist.

Pöördumist saate lugeda siit.
Oleme saanud ministrilt vastuse:

Loe edasi...

Ärileht: Uus korteriühistuseadus: kas korteriühistute juhid edaspidi kaovad?

Oluline on teada, et uue korteriühistuseaduse jõustumisega tekib Eesti õigusmaastikul uus põhimõte, mille kohaselt võib korteriühistu juhatuse liikme asemel olla juriidiline isik, enamasti kinnisvarahaldusettevõte. Korteriomanikel ei ole majahalduri määramisel otsest sõnaõigust.     Loe edasi...

Mida Päästeamet ehitamisel kontrollib?

Ehitusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt, rääkis päästeameti ehituskontrolli teenuse ekspert Margus Piik.

Omavalitsus kooskõlastab selle päästeametiga. Puuduste korral päästeamet kooskõlastust ei anna ning projekti puudused märgitakse ehitisregistrisse. 
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...