7/2017
Omanike Keskliit saatis valitsusele arvamuse kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse kohta

Täna, 6. juunil saatsime valitsusele liidu arvamuse kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse kohta. Esmalt tahame eelnõu koostajaid tunnustada, et eelnõu pöörab suuremat tähelepanu avalikes huvides kasutusele võetava kinnisasja omandamise kokkuleppele ja võrreldes eelmise versiooniga on edasi liigutud.
Loe edasi...

Elektrilevi: Võrgutasu muudatustega saame klientide vajadustele vastavama võrgu

1.juulist toimub muudatusi Elektrilevi võrguteenuse hinnas: keskmine hind langeb ja muutub hinnakujundus. Teenuse hinna langetamisel mängis olulist rolli Elektrilevi kasvanud efektiivsus – hoidsime kokku tegevuskulusid ja saime tänu kaugloetavatele arvestitele vähendada elektrivõrgu kadusid. Selleks, et hinda ka edaspidi pigem languse- kui tõusuteel hoida, on aga veelgi vaja võrgukasutuse tõhusust suurendada – ja siin vajame kliendi abi.     Loe edasi...

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon alustab erakorralist revisjoni linna jäätmekäitluse kontrollimiseks

“Linnavolikogul puudub täna ülevaade ja kontroll selle üle, mis Tallinna jäätmekorralduses toimub. Endine abilinnapea sai kriminaalkahtlustuse era- ja ärihuvide segamise eest, üleminek linnakesksele jäätmekäitlusele Nõmmel ja Lasnamäel on ebaõnnestunud, linlased on rahulolematud ja korraldavad protestiaktsioone.     Loe edasi...

Jaanilõketes põletatav olmeprügi tõstab õhureostuse ohtlikule tasemele

Igal aastal 24. juuni öösel löövad kõik õhusaastet mõõtvate seirejaamade mõõteriistad “punasesse”, sest lugematus arvus lõketes põletatakse koos puiduga ohtralt plasti sisaldavat olmeprügi.     Loe edasi...

Postimees: Naabrite kodutee sulgenud mees sai riigikohtus õiguse

Mullu sügisel oli meedias korduvalt juttu Harjumaal Kolgakülas naabrite jaoks tee sulgenud Jaan Latikust. Kahes kohtuastmes kaotanud mees sai riigikohtus õiguse, sest kohtu arvates polnud Kuusalu vallal õigust naabrite huvides kehtestada eratee kasutamiseks sundvaldust.       Loe edasi...

Maaleht: Suur osa vanadest talunimedest aadressina kaovad

Kõik omavalitsused üle Eesti muudavad või parandavad koha-aadresse, mis muu hulgas tähendab, et tuhanded talukohad ja muud hoonetega kinnistud saavad varasemast teistsuguse, omanikele harjumatu nime.     Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...