3/2018
Täname, kui aitate Eesti Omanike Keskliidu liikmena kaasa omanike huvide kaitsmisele!

Tulemas messid ja infopäevad. Kas Teie kodukaart on kehtiv ja liikmemaks tasutud?

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis.

Loe edasi...

Küsimustik: Ehitusseadustik ja ehitisregister

Eesti Omanike Keskliit on huvitatud Teie arvamusest seoses 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga ja ehitisregistri kasutuskogemustega. Eelmine küsitlus toimus 2016.a kevadel. Vaatame, kas kahe aastaga on midagi muutunud? Loe edasi...

Tallinna Vesi võib hiigelnõude saada kolme kuu pärast

Tallinna inimesed ja ettevõtted pole sugugi unustanud, et nad maksid aastate jooksul vee eest ilmselt liiga kõrget hinda. Tallinna Vesi võib hiigelnõude kaela saada kõige varem kolme kuu pärast. Tallinna Vee ja konkurentsiameti vaheline vägikaikavedu jõudis esimese lõpplahenduseni mullu detsembris, mil riigikohus otsustas, et vee-ettevõte peab lahti ütlema oma vanast, 2011. aastal kivisse raiutud hinnakirjast ja koostama uue, regulaatoriga kooskõlastatud veetariifi.
Loe edasi...

Notarid: vaja KOVi kinnitatud plaani

Alates selle aasta algusest on korteriomandite seadmiseks vaja kohaliku omavalitsuse (KOV) ja arhitekti kinnitatud plaani, mis näitaks, et korteriomandeid saab soovitud moel üldse moodustada. Veebiseminaril korteriomandite moodustamise uutest reeglitest rääkinud notarid Merle Saar-Johanson ja Tarbo Puri selgitasid, et üheks plaani kasutuselevõtu ja ruutmeetrite näitamisest loobumise põhjuseks oli vajadus suunata korteriostjaid veenduma, mida nad ostavad.

Loe edasi...

Valmib „Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse“ eelnõu

Rail Baltica ehitamiseks tuleb Eestis omandada ligikaudu 650 erakätes või kohalike omavalitsuste valduses olevat maaüksust. Suurprojekti tarvis õigusloomet uurides selgus aga, et Eesti riik on jäänud maakorralduses ja mitmes sellega seotud valdkonnas ajale jalgu ning maaga seotud toimingutes on vaja teha muudatusi     Loe edasi...

Maaleht: Nullenergia seadus: uusehitised muutuvad kättesaamatuks luksuseks

2020. aasta jaanuarist hakkab Eestis kehtima seadus, mille kohaselt peavad eranditult kõik ehitusluba taotlevad uusehitised vastama liginullenergia standardile. See tähendab, et ehitatavad majad, mille energiatarve on ca 160–200 kWh (a.m2), peavad hakkama saama 100 kWh (a.m2) energiaga. Käivitatud protsessi laiem siht on saavutada Euroopa Liidus kokkuhoid küttekuludelt, vähendada sellega CO2 jalajälge ja ühtlasi pidurdada kliimamuutust planeedil Maa.

Loe edasi...

Tallinn suurendab oluliselt restaureerimistoetusi ja alustab taotluste vastuvõttu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond võtab kuni 29. märtsini 2018 vastu taotlusi restaureerimise toetamiseks. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.  
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...