6/2018
Omanike Keskliit kutsub talgutele ajaloolises Hinni talus

Kui tulete ajaloolise Hinni talu talgutele, siis mõelge hetkeks ka eesti rahvusest omanike tekkele. Maarahvana oleme ikka olnud seotud maaga, seega talud moodustasid eestlaste esimese kinnisomandi. Enne Teist maailmasõda oli Eestis ca 140000 talu. Maastiku teisendamisega minetab mälu osa oma pidepunktidest ja nii on Eestis alles jäänud veel vaid üksikud autentsed rehetalud.     Loe edasi...

Kodukaardiga Tamrexist kvaliteetne vingugaasiandur - 8 % soodustusega

Alates 1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid ja gaasikatlad. Lisaks on soovitatav paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit. 

Loe edasi...

Kultuuriministeerium hakkab toetama väärtusliku taluarhitektuuri renoveerimist

Tuletame meelde, et koos Muinsuskaitse Seltsiga pöördus Omanike Keskliit nelja ministeeriumi poole ja tegi ettepaneku taluarhitektuuri toetusprogrammi loomiseks eelarvestrateegia raames.
Loe meie uudist 20.märtsist siit.
Ja eilne uudis kultuuriministeeriumi lehel ütleb:
Loe edasi...

Riik hakkab toetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks saavad eraisikud hakata riigilt toetust küsima.
Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust 83% elanikest. Siiski on märkimisväärne hulk neid, kes pole ühiskanalisatsiooniga liitunud, ehkki vee-ettevõte ja kohalik omavalitsus on selleks võimaluse loonud. Teadaolevalt on Eestis ligikaudu 15 000 sellist elamut.
Loe edasi...

Metsanduse uue arengukava koostamisel saab kaasa rääkida avaliku küsitluse teel

Keskkonnaministeerium kutsub osalema järgneva kümnendi metsanduse arengukava koostamise raames läbiviidavas uuringus, mille eesmärk on huvirühmadelt arengukavale esitatavate ootuste kokkukogumine. Uuring viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega.

Loe edasi...

Täname, kui aitate Eesti Omanike Keskliidu liikmena kaasa omanike huvide kaitsmisele!

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...