„Koduomaniku Sõber 2018“ on telesaade Kuuuurija ja Katrin Lust ning vaenlased on nn korteriühistute ülevõtjad

Juba kümnendat korda korraldas Omanike Keskliit internetihääletuse petitsioon.ee lehel ja e-posti kaudu, et selgitada silmapaistvamad teod ja tublid inimesed või ametkonnad, kes pakkusid eelmisel aastal koduomanikele rõõmu ja aitasid avalikkusega jagada ka muresid.     Loe edasi...

HUVILISTE KOGUMINE! Kes soovib esitada nõude Tallinna Vee vastu!

Lugupeetud  omanik! 12. detsembril 2017.a otsustas Riigikohtu halduskolleegium, et AS Tallinna Vee hinnatariifid alluvad 01.11.2010.a jõustunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse sätetele ja Konkurentsiameti kontrollile ning need sätted on ülimuslikud võrreldes Tallinna linnaga sõlmitud erastamislepinguga.

Loe edasi...

ÜLESKUTSE ALLKIRJASTADA PETITSIOON: Ei ülemäärastele muinsuskaitselistele piirangutele

Eesti Omanike Keskliit jälgib süveneva murega muinsuskaitseseaduse (684 SE) eelnõu menetlust. Ehitismälestistest kuulub 80% ehk ca 4200 hoonet eraisikutele. Kokku puudutab ettevalmistamisel olev muinsuskaitsereform 135 000 mälestise omanikku.      Loe edasi...

Saatsime keskkonnakomisjonile kirja, et jäätmeseaduse eelnõu tuleks peatada... ja eelnõu ongi peatatud

Austatud härra Rainer Vakra

Eesti Omanike Keskliit (EOKL) on oma seisukohad ja ettepanekud jäätmeseaduse eelnõu 495 SE kohta esitanud 20.12.2018 ja 08.01.2019. Oma 08.01.2019 kirjas asus EOKL seisukohale, et jäätmetekitajate ebavõrdne kohtlemine jäätmeturul peab lõppema.

Loe edasi...

UUS TOETUS | Riik toetab väärtusliku taluarhitektuuri korrastamist ja säilitamist

Alates 21. jaanuarist saavad eraomanikud taotleda toetust ajalooliste taluhoonete korrastamiseks. Taotlusvooru aastaeelarve on 100 000 eurot, see peab aitama kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja -maastiku omapära säilimisele.        Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks! Siis saame saata uue Kodukaardi

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis. Lähemalt saad lugeda siit. Loe edasi...

Priidu Pärna Maalehes: Uus tehnovõrkude talumistasude seadus ei vasta kahjuks maaomanike ootustele

Uut talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses 7,5% maa maksustamishinnast.Omanik võib tõendada, et kitsendus ulatub ka väljapoole kaitsevööndit ja sealgi tasu nõuda.Uus süsteem jõustus asjaõigusseaduse rakendamise seadusega 1. jaanuarist.

Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...