3/2019
12. märtsil infotunnid Võrus ja Põlvas

Teisipäeval, 12. märtsil 2019 korraldame esimesed avalikud konsultatsioonid algusega 

kl 15.00 Võru Kandles
ja 
kl 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Arutlusele tulevad uue, 01.01.2018 kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) mõjud ja põhilised probleemid.

Ettekande teeb liidu juhatuse liige Andry Krass, kel on suured kogemused kortermajade haldamisel.
Loe edasi...

Huvigrupid paluvad presidendil muinsuskaitseseadust mitte välja kuulutada

Eesti Omanike Keskliit, Eesti Erametsaliit, Jõelähtme vald ja MTÜ Rebala Kultuuriruum paluvad presidendil jätta välja kuulutamata Riigikogus 20.02.2019 seadusena vastu võetud muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE). Seaduse väljakuulutamata jätmisega ei kaasne dramaatilisi tagajärgi, sest seadus ei ole seotud riigieelarvega ega EL õigusest tulenevate nõuetega.     Loe edasi...

Oleme õiguskantslerile saatnud taotluse kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust

Liit esitas õiguskantslerile taotluse kontrollida Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 põhiseadusele vastavust.       Loe edasi...

Gaasiseadmete hooldus märtsis -10%

Broneeri gaasiseadme hooldus enne märtsikuu lõppu ning saad gaasiveesoojendi ja/või -katla hoolduse 10% soodsamalt. Hinnad ja broneerimine Eesti Gaasi kodulehel või võta meiega ühendust klienditugi@gaas.ee, tel 63 62 555.

Tuletame ka meelde, et gaasiseadmeid tuleb hooldata vähemalt kord aastas!

Loe edasi...

Riik aitab ühistutel katta korterelamute kordategemise kulutusi

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist saatis kooskõlastusringile korterelamute rekonstrueerimistoetuse määruse eelnõu, mille kohaselt on korteriühistutel võimalik saada korterelamu kordategemiseks ja soojusenergia kulude vähendamiseks riiklikku tuge.     Loe edasi...

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed)) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...