8/2020
Riigikontrolli vastus mälestiste auditi kohta

Oleme saanud vastuse oma järelepärimisele, milles tegime ettepaneku läbi viia kultuurimälestiste kaitse järelaudit. Eelmine tehti 13 aastat tagasi.     Loe edasi...

Toetused mälestistele

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks - selle hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks.     Loe edasi...

Riik käivitab korterelamute tehaselise renoveerimise pilootprojekti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx valmistavad ette pilootprojekti, mis loob eeldused korterelamute rekonstrueerimise kiirendamiseks ja selle maksumuse vähendamiseks. Peagi saab riigi toel korda teha tüüpprojektiga ehitatud korterelamuid, kasutades selleks tehases eeltoodetud elemente.         Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks - aita arendada liikmeteenuseid!

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis. Lähemalt saad lugeda siit. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...