9/2020
Eesti Erametsaliit ja Omanike Keskliit pöördusid justiitsministri poole seoses planeerimisseaduse muudatustega

Rahandusministeerium kui planeerimisseaduse ja teiste seaduste muuudatus ettepanekute eest vastutaja saatis laiali planeeritavad muudatused, mis puudutavad ka metsaomanikke.     Loe edasi...

Mälestiste omanike esindusorganisatsioonid kohtusid minister Lukasega

Mälestiste omanikud on aastaid juhtinud riigi tähelepanu tema täitmata kultuurihoolde kohustusele, mille tulemusel ainelise pärandi seisund halveneb suure kiirusega.     Loe edasi...

Linnaaianduse õpitoad ja seminarid Tallinna linna elanikele

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ootab kõiki linnaaianduse huvilisi osalema üheksas õpitoas Tallinna elanikele, kes tahavad rakendada õpitubades saadud teadmisi oma linnaaedade rajamisel ja arendamisel.     Loe edasi...

Liit saatis Rahandusministeeriumile ettepanekud planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks

Eraomanikel on planeerimisega seoses palju murekohti. Kahjuks ei ole meie seadusmuudatuste väljatöötamisse kaasatud. Nüüd siis saatsime liidu ettepanekud.     Loe edasi...

Korteriühistute Liit ja Omanike Keskliit saatsid Tallinna Veele ühiskirja

Tallinna Vesi oma vastuses meile lubas täita Konkurentsiameti ettekirjutuse Riigikohtu otsusele järgnevas uues regulatsiooniolukorras, arvestada keskkonna, klientide ja aktsionäride huve ja saata oma seisukohad ka  liitudele. Kahjuks ei ole me vastust saanud.     Loe edasi...

Oleme saanud Tallinna Veelt vastuse ühispöördumisele

14. septembril 2020 saatsime Korteriühistute Liiduga ühispöördumise Tallinna Veele, kes oli lubanud arvestada keskkonna, klientide ja aktsionäride huvidega ja täita Konkurentsiameti ettekirjutuse uues regulatsiooni olukorras.

Nüüd saime ka vastuse.
Loe edasi...

Lammutustoetuse saajate ring laieneb

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas määruse, millega laieneb algselt kohalikele omavalitsustele suunatud lammutustoetus ajutiselt ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele.       Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks - aita arendada liikmeteenuseid!

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis. Lähemalt saad lugeda siit. Loe edasi...

Volikirjale allkirja andmist tasub hoolega kaaluda

Notar Priidu Pärna sõnul tuleb igale volikirjale allkirja andmist põhjalikult kaaluda. Esmapilgul lihtne paber võib osutuda hiljem suureks probleemiks, sest seda on suhteliselt keeruline tagasi võtta ja tühistada. «Nagu džinni, kes pudelist välja sai ja enam tagasi ei mahtunud, sinna siiski tagasi toppida ei saa.»     Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...