10/2020
Omanike Keskliidu ÜLDKOOSOLEK toimub 26. novembril kl 16.00

Liidu juhatus kutsub kokku ÜLDKOOSOLEKU 26. novembril 2020 kl 16.00 Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2, Tallinnas


Loe edasi...

Justiitsministeerium jättis metsaomanike põhiõigusi riivava seaduseelnõu kooskõlastuseta

Justiitsministeerium jättis Rahandusministeeriumi koostatud planeerimisseaduse muutmise eelnõu kooskõlastamata, kuna selline põhiõiguste riive eeldab põhjalikumat mõjude analüüsi ja ka hüvitamise vajaduse kaalumist.     Loe edasi...

Saatsime võlaõigusseaduse muudatusettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile

Täna, 16.10.2002 saatsime Riigikogu õiguskomisjonile meiepoolsed muudatusettepanekud, mis puudutavad omaniku ja üürniku vahelisi suhteid.

Loodame, et Riigikogu nendega ka arvestab.
Loe edasi...

Korterelamu tehaselise rekonstueerimise toetus. Taotlusvoor avaneb 01.11.2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx valmistavad ette pilootprojekti, mis loob eeldused korterelamute rekonstrueerimise kiirendamiseks ja selle maksumuse vähendamiseks.      Loe edasi...

Kinnisvara omanikel tekkis võimalus loata sisse kirjutatutest vabaneda

Kinnisvara omanikel on nüüd võimalus e-rahvastikuregistri uut teenust kasutades teada saada, kes nende ruumidesse on elanikuks registreeritud ning loata sisse kirjutatutest ka vabaneda.         Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks 7 @ - aitad arendada liikmeteenuseid!

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis. Lähemalt saad lugeda siit. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...