3/2021
Liidu vastus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muudatuse eelnõule

Oleme saatnud Keskkonnaministeeriumile vastuse kavandatava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muudatuste eelnõule.


Loe edasi...

Kas teeservituut on kohustuslik, kui kodutee läbib naabri maad?

Mis võimalused selleks on, et pääseksin läbi naabri kinnistu oma koju? Kas ainus võimalus ongi sõlmida notariaalne teeservituut või tuleb teelõigule seada sundvaldus?         Loe edasi...

Sundüürnikud ja mustpead vajavad valitsuselt võrdset kohtlemist

Juunikuus möödub 30 aastat omandireformi aluste seaduse vastuvõtmisest. Lootus, et eesti rahvas võiks pöörata nüüd uue lehekülje ja unustada ulatuslike reformidega tekkinud pinged, on luhtumas.           Loe edasi...

Arvamus: Riigikohus soovib korteriomandite kadu!?

Elades kortermajas, tuleb meil kõigil aeg-ajalt ette olukordi, kus elu korteris on kõike muud, kui meeldiv, naabrite tõttu, iseenda rumalusest, korteriühistu rahapuudusest või mistahes muu olmeküsimuse tõttu, mis ei ole alati korteriomaniku kontrolli all.      Loe edasi...

Mis tingimustel võib üürnik ühepoolselt üüri vähendada?

Üürnik teatas, et üürikorteri aknatihendite vahelt puhub tuul ja kapi taga on väike hallitusetriip. Kuu aja pärast saatis ta sõnumi, kus teatas, et kuna puudused pole likvideeritud, alandab ta üüri 30 protsenti. Kas üürnikul on lubatud omavoliliselt ja ühepoolselt üüri vähendada?      Loe edasi...

Lahkus liidu asutajaliige Tiit Ulas

Teatame kurbusega, et lahkus Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu asutajaliige, pikki aastaid omanike huvide eest seisnud     Loe edasi...

Kuidas peab korteriühistu üldkoosolek olema korraldatud?

Märtsis korraldas Tallinna Linnavaraamet veebiseminari "Üldkoosoleku korraldamine ja läbiviimine" Järelvaadata saate Linnavaraameti youtube.com kanalilt. 

Soovitame kuulata ka korteriomanikel, et oleks teada, kuidas juhatus peab koosolekut korraldama. Seminar avaneb siit.
Loe edasi...

Toimus Kindlustusühistu ÜKS üldkoosolek

Eesti Omanike Keskliit on Kindlustusühistu ÜKS liige. Käesoleva aasta veebruari lõpus toimus Eesti Kindlustusühistu ÜKS üldkoosolek, kus hääletamine toimus veebi kaudu. Vastused esitasid 254 liiget 351-st.

Loe edasi...

Tehnilistel põhjustel kuni aprilli lõpuni kodukaarte ei väljastata

Seoses koroonapiirangutega ja tehniliste probleemidega ei väljastata kodukaarte kuni aprillikuu lõpuni.

Kes on tasunud liikmemaksu alates 01. veebruarist, saavad kodukaardi pärast koroona piirangute leevenemist, kui saab büroosse tellida IT-spetsialisti, kes printimisseadmed üle vaatab.
Vabandame!
Loe edasi...

Kogu Eesti 3D kaart sai avalikuks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Maa-amet pakuvad tänasest võimalust kasutada kolmemõõtmeliste hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses ja e-ehituse 3D kaksikus. Uued rakendused võimaldavad tutvuda kogu Eestis paiknevate hoonetega iga nurga alt ja ruumiliselt visualiseerida nende ümbrust.      Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...