4/2021
Kodulaenu intressitagastuse kaotamine on sõnamurdlik

Riigi plaan eelarveaukude lappimiseks on kaotada alates 2023. aastast kodulaenu intresside tulumaksutagastus. Eesti Omanike Keskliidule tuli tulumaksutagastuse kaotamise ettepanek üllatusena ja on kahetusväärne, et seda ei ole arutatud huvigruppide esindajatega.     Loe edasi...

Eesti Omanike Keskliidu vastuväide Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõule

Täna saatsime Muinsuskaitseametile ja ka Tartu Linnavalitsusele liidu vastuväited seoses Tartu linnas muinsuskaitsealal asuvate hoonete kaitsekorra eelnõu kohta.     Loe edasi...

Eesti Omanike Keskliidu pressiteade seoses Tartu muinsuskaitseala kaitsekorraga

Uus Tartu muinsuskaitseala kaitsekord on kehva haldusmenetluse musternäide. Veelgi enam – see on linnakodanike ja nende vara hooletu kohtlemine riigi poolt. Emajõe Ateenana on Tartul lausa kohustus nõuda oma materiaalse pärandi vundamendi rajamist tugevatele õiguse- ja õigluse printsiipidele, nagu kohane linna kaitsejumalannale.     Loe edasi...

Omanikud nõustuvad kohtuotsusega, et kaitsealuste maade omandamise metoodika on põhiseadusvastane

Eraomanike huvide eest seisvad Eesti Erametsaliit ja Eesti Omanike Keskliit nõustusid Tallinna Halduskohtu otsusega tunnistada tänane looduskaitsealuste maade riigile võõrandamise metoodika põhiseadusvastaseks ja loodavad eraomanike huve arvestavat otsust ka Riigikohtult.     Loe edasi...

Lahkus liidu auliige, pikaajaline volikogu esimees Anto Raukas

Teatame kurbusega, et lahkus Eesti Omanike Keskliidu, pikki aastaid volikogu esimehena omanike huvide eest seisnud     Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks - aita arendada liikmeteenuseid!

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis.     Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...