5/2021
Maa- ja rannarahva pöördumine valitsusele: maaelu lämmatatakse liigsete piirangutega

Eesti maa- ja rannarahvas pöördub vabariigi presidendi, riigikogu fraktsioonide ja vabariigi valitsuse poole, et võtta senisest suurema tähelepanu alla Eesti maa- ja rannapiirkondade elu toimimine ja püsimajäämine.        Loe edasi...

Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle

Justiisministeerium saatis huvigruppidele ja ka Omanike Keskliidule arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.


Loe edasi...

Indrek Veso: Kurb päev Eesti looduskaitsele ja metsaomanikele

Eesti põhiseaduse § 32 kohaselt Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstudIgaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Võrdne õigus omandiõiguse piirangute talumise hüvitisele peaks põhiseaduse kohaselt laienema kõigile metsaomanikele.          Loe edasi...

Päästeamet: Küttesüsteemide portaal

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd.     Loe edasi...

Palume tasuda liikmemaks - aita arendada liikmeteenuseid

Eesti suurima vabaühendusena kaitseme koduomanike huve: vajadusel kaasame omanikke küsitluste ja üleskutsete kaudu; jälgime seadusloome plaane ja nõuame, et liidu spetsialistide arvamust küsitaks juba väljatöötamiskavatsuse etapis.  Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...