7/2021
Kodutarbijal tuleb oma gaasileping üle vaadata

Sel nädalal teatas suurele kodutarbijate turuosale maagaasi pakkuv ettevõte Eesti Gaas, et tõstab oluliselt eratarbijatele 1. septembrist maagaasi hinda, tuues põhjuseks gaasi maailmaturu hinnatõusu. Loe edasi...

Rege rauta suvel, vankrit talvel – toeta omanike teoorjuse lõpetamist

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit alustavad täna toetusallkirjade kogumist, et lõppeks kinnistuomanike teoorjus. Liitude eesmärk on viia omanike seisukoht Riigikogule, kus teemakohane arutelu jätkub sügisistungjärgul.     Loe edasi...

Omanike Keskliidu vastus keskkonnaministeeriumile olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise koht

Saatsime keskkonnaministeeriumile oma arvamuse eelnõule „Olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise nõuded ja kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“. Liidu seisukoht:     Loe edasi...

Eesti Omanike Keskliidu seisukoht Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõule

Saatsime täna Muinsuskaitseametile ja Pärnu Linnavalitsusele liidu seisukohad Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra eelnõule.     Loe edasi...

Üüriprobleemidest – õigustest ja kohustustest omaniku ja üürniku vahel

28. juuni  Postimehes on lugu üüriprobleemidest – õigustest ja kohustustest omaniku ja üürniku vahel. Artiklis tuuakse välja, et lisaks puuküürnike probleemile on teemaks ka asjaolud, et omanikud, kes teevad üüriäri n-ö põlve otsas, 1-2 korteriga, ei pea kokkulepetest kinni.      Loe edasi...

Kodu Kauniks 2021

Osale Kodu kauniks 2021 konkursil ja saa osa rikkalikust auhinnafonidst. Liit annab juba neljandat aastat välja eriauhinda "Rahvuslik kodu", mille auhinnasumma on 700 eurot. Loe edasi...

Kindlustusühistu ÜKS

Eestis on asutatud uus kindlustusühistu. Liikmeks saad astuda ka Sina! See on esimene kindlustusühistu, mis loodud peale taasiseseisvumist.     Loe edasi...

Hea koduomanik, palun tasu liikmemaks!

Eesti Omanike Keskliidu volikogu on kehtestanud liikmele liikmemaksu 7 € (seitse eurot) ühe kalendriaasta kohta. Liikmena on Sul võimalus saada õigusabi ja saada osa liikmesoodustustest, mida pakuvad koostööpartnerid. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...