10/2021
Eramute renoveerimine ja energiatõhusus

Iga päev on teemaks kõrge energiahind ning valitsus on välja pakkunud kompensatsioonimehhanisme. Samas on selge, et kõige tõhusam meede kodumajapidamises energiakulude kontrolli alla saamiseks on oma kodu renoveerimine ja taastuvenergia lahenduste loomine.     Loe edasi...

Taastuvenergia toetused võimendavad regionaalset ebavõrdsust

Toetame Konkurentsiameti poolt MKMile tehtud ettepanekut, vaadata üle taastuvenergia toetuste suurused ning viia need eesmärgiga vastavusse.     Loe edasi...

Omanikule tuleb hüvitada topelt bürokraatia ja ebamõistliku vastutusega seotud kulud

Saatsime Muinsuskaitseametile teabenõude seoses ehitismälestiste ja muinsuskaitse all olevate ehitistega, soovides teada, kui palju ehitisi on muinsuskaitseliste piirangutega hõlmatud ning missuguses mahus on toetatud riikliku kaitse all olevate ehitiste omanikke.     Loe edasi...

Hea koduomanik! Palun tasu liikmemaks!

Eesti Omanike Keskliidu volikogu on kehtestanud liikmele liikmemaksu 7 € (seitse eurot) ühe kalendriaasta kohta. Liikmena on Sul võimalus saada õigusabi ja saada osa liikmesoodustustest, mida pakuvad koostööpartnerid. Loe edasi...

Arhitektuuripärandi ümarlaua märgukiri Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule

Kodanikuinitsiatiivil toimiv arhitektuuripärandi ümarlaud saatis Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule märgukirja Eesti Vabariigi 2022. aasta Riigieelarve eelnõule.      Loe edasi...

MKM omanikele: elektrituru leevendusmeetmed on väljatöötamisel

MKM oma meile saadetud vastuskirjas toob välja kavandatavad lahendused elektri hinnatõusu mõju leevendamiseks tarbijate toimetulekule.     Loe edasi...

TJA: Kütteperiood on käes - gaasiseadmed vajavad hooldust!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab seoses läheneva kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida     Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...