11/2021
Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks

Rahandusministeerium on välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.        Loe edasi...

Saatsime arvamuse maa hindamise, maamaksuseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule

Saatsime Riigikogu rahanduskomisjonile arvamuse maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.     Loe edasi...

Saatsime arvamuse MKM määruse eelnõule "Hoone sisekliimale esitatavad nõuded"

Sisekliima eelnõus pannakse omanikule mitmeid kohustusi olemasolevate hoone rekonstrueerimisel, mille täitmine on objektiivsetel alustel sisuliselt võimatu või toob endaga kaasa äärmiselt suured kulud.     Loe edasi...

Pressiteade: Ehituskeeluvööndi vähendamine oleks murdepunkt omanikke ahistavas seadusloomes

Eesti Omanike Keskliit toetab Riigikogus algatatud eelnõud, millega vähendatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndit. 25 aastat tagasi kehtestatud omandikitsendus väärib ülevaatamist, kuna piirab omanikel oluliselt omandiõiguse teostamist     Loe edasi...

Arhitektuuripärandi ümarlaua märgukiri Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule

Kodanikuinitsiatiivil toimiv arhitektuuripärandi ümarlaud saatis Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule märgukirja Eesti Vabariigi 2022. aasta Riigieelarve eelnõule.      Loe edasi...

Arukas sordib, arutu põletab!?

Saatsime Keskkonnaministeeriumile kirja kooskõlastusringil oleva keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus eelnõu kohta ning juhtisime tähelepanu, et jätkates jäätmete põletamist, ei saavuta me riigina kunagi ringlussevõtu protsente.     Loe edasi...

Hea koduomanik! Palun tasu liikmemaks

Eesti Omanike Keskliidu volikogu on kehtestanud liikmele liikmemaksu 7 € (seitse eurot) ühe kalendriaasta kohta. Liikmena on Sul võimalus saada esmast õigusabi e-posti teel ja saada osa liikmesoodustustest, mida pakuvad koostööpartnerid.     Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...