2/2022
Koduomaniku Sõber 2021 on Võru ja Rakvere linn ning kõnniteede lumekoristuse ülevõtmine

Igal aastal kuulutab Omanike Keskliit välja konkursi koduomaniku sõbra ja kiusaja leidmiseks. 2021. aasta hääletusel valiti sõbraks Võru ja Rakvere linn, kes on otsustanud ise oma linna kõnniteede eest hoolt kanda, teha libeduse tõrjet ning hoida teed lumest puhtad. Loe edasi...

Liikmemaks on 10 eurot

Vabaühendusena saame omanike õiguste eest seista läbi liikmete panuse, see on oluline osa liidu eelarvest ning annab võimaluse aktiivselt kaasa rääkida huvikaitses. 2021. aasta detsembris kogunenud volikogu otsustas määrata alates 01.01.2022 liikmemaksu suuruseks 10€ (kümme) eurot kalendriaasta kohta.  Loe edasi...

Toetame Ukrainat!

Oleme mõtetes ja tegudes ukrainlastega! Eesti Pagulasabi ja Eesti Punane Rist, vabatahtlikud, mittetulundusühingud ja omavalitsused koguvad abi neile, kes peavad sõjakoleduste eest põgenema. Aitame üheskoos! Loe edasi...

Saatsime arvamuse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule

Saatsime oma arvamuse justiitsministeeriumi korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele. Meie hinnangul vajaks seaduse rakendamine põhjalikumat analüüsi ja muudatusi. Loe edasi...

Omanike Keskliit ja Õliühing: energiahindade kriisi aitaks leevendada kütteõli aktsiisi langetus

Omanike Keskliit ja kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti Õliühing tegid jaanuaris valitsusele ettepaneku võimaldada erimärgistusega diislikütuse kasutamist kütmisel. Leidsime, et riigil tuleks vaadata ette ka tulevasele kütteperioodile ning kutsusime valitsust diskusioonile esindusorganisatsioonidega. Loe edasi...

Milline elektripakett sobib sinu kodule?

Energiaarved on teemaks igas seltskonnas ja ka koduses ringis. Püüame anda koduomanikule lõhikese juhise, kuidas oma energiahindu revideerida ja mida ette võtta, et järgmised arved oleksid juba natukene mõistlikumad. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...