4/2022
Omanike Keskliit on kodutarbijate esindusühendus

Oleme Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) koostööpartneriks. Olles tarbijaühendus, on liidu eesmärk kaitsta ning edendada tarbijate õigusi ja huve, korraldada tarbijakaitsealast teavitamist, nõustada ja abistada ning esindada tarbijat. Ka Sina saad juhtida tähelepanu teemadele ja kitsaskohtadele lepingutes või seadusloomes.

Loe edasi...

Palun tasu liikmemaks!

Liikmemaksu suuruseks on 10 eurot kalendriaasta kohta. Liikmemaks on oluline osa liikme panusest liidu eelarvesse ning annab liidul võimaluse aktiivselt kaasa rääkida huvikaitses. Liikmemaks liidu liikmele on kehtestatud liidu põhikirjaga.
Loe edasi...

Soovitused energiakulude vähendamiseks

Panime kirja soovitused, mis aitavad kontrolli all hoida energiakulusid. Kõige tõhusam kokkuhoid tuleb oma kodu soojustamisel, kui see aga võimalik ei ole, siis tasub oma harjumuspärased tegevused üle vaadata.
Loe edasi...

Energiamärgides - mida võiks teada enne uue koduseadme soetamist

Eelmisest aastat alates kehtivad kodumasinatel uued energiamärgised. Energiamärgis annab hea ülevaate, palju masin energiat tarbid, missugune on tema müratase jne. Toote märgistusele lisatud QR kood annab täiendavat infot toote mõõtmete, eriomaduste aga ka testitulemuste kohta.
Loe edasi...

Teeks remonti, aga naabrid?

Kevad ja suvi on hea aeg kodus remondi tegemiseks. Mida aga silmas pidada kortermajas elades, et ülemäärase remondimüra ja -lärmiga ei rikuks heanaaberlikke suhteid. Sellele vastab Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna.

Loe edasi...

Kindlusta kodu Eesti Kindlustusühistus ÜKS!

Kui Sinu kodu kindlustus hakkab lähikuudel lõppema, küsi kindlustuspakkumist ka Eesti Kindlustusühistult ÜKS. Omanike Keskliit on kindlustusühistu asutajaliige koos paljude teiste ühendustega.
Loe edasi...

Baltisaksa kultuuripärandi teemaline mikrokraad Tartu Ülikoolist

Saatsime toetuskirja Tartu Ülikoolile, et välja töötada baltisaksa kultuuripärandi mikrokraad. On ju eestlaste kodukujunduse traditsioonid suuresti seotud baltisakslastega.
Loe edasi...

Venemaa kodanike tehingutele kinnisvaraturul tuleb seada piirangud

Tõnu Toompark, Omanike Keskliidu juhatuse liige küsib Ukraina sõja valguses, et kas soovime Venemaa kodanikel ja elanikel lubada Eestisse kinnisvara soetada? Arvestades muutunud maailma on nüüd aeg piiranguid laiendada kõikidele kinnisvaraostjatele, kes tulevad Venemaalt.
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...