7/2022
Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra kehtestamisest

Saatsime Muinsuskaitseametile oma arvamuse Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra kehtestamise osas ning palusime tagasisidet mitmele küsimusele, mis puudutab Sillamäe stalinistliku linnasüdame kaitse alla võtmise plaani.
Loe edasi...

Kas sirp ja vasar on meie kultuuripärandi väärtuslik osa?

Priidu Pärna, Omanike Keskliidu juhatuse esimees avaldas arvamusloo ajalehes Postimees Sillamäe muinsuskaitseala loomine teemal. Pärna avaldab arvamust, et on kaheldav väärtustada riiklikul tasandil stalinistliku ajastu arhitektuuri.
Loe edasi...

Avalda arvamust!

Hea koduomanik, anna tagasisidet oma kodumajapidamise olukorrast. Energiakriis on välja toonud kitsaskohad Eesti energiapoliitikas, elamuehituses, hoonete renoveerimises ja energiasäästlikkuses. Vaata täpsemalt - koduomaniku uuring.
Loe edasi...

Energia teemad ja toetusmeetmed

Elektri hind ja energiakulude kokkuhoid on aktuaalsed teemad kodumajapidamises. Vaata erinevaid energiatõhususe (toetus)meetmeid nii väikeelamute kui ka kortermajade elanikele ning jälgi reaalajas, kunas on kõige soodsam elektrit tarbida. 
Loe edasi...

Palun tasu liikmemaks!

Liikmemaksu suuruseks on 10 eurot kalendriaasta kohta. Liikmemaks on oluline osa liikme panusest liidu eelarvesse ning annab liidul võimaluse aktiivselt kaasa rääkida huvikaitses. Liikmemaks liidu liikmele on kehtestatud liidu põhikirjaga. Aitäh, kui oled maksu juba tasunud!
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...