8+9/2022
Energiakulude leevendamise hüvitised

Septembri viimasel päeval kooskõlastas konkurentsiamet elektri ajutise tootjahinna, millest elektrimüüjad peavad universaalteenuse hinna arvutamisel lähtuma. Nüüdseks on teada ka suuremate müüjate universaalteenuse hinnad. Need kõiguvad vahemikus 19,15  – 19,24 senti kWh eest. Loe edasi...

Kas avalikes huvides võõrandatavate maade hindamistoimingud on õiguspärased?

Viimastel kuudel on paljud maaomanikud pöördunud Omanike Keskliidu poole palvega, aidata neid Maa-Ameti poolt korraldatud kinnisvara hindamistes, mille alusel määratakse maaomanikele hüvitis kinnisasja avalikes huvides omandamise korral. Loe edasi...

Muinsuskaitsealade kaitsekorrad lõpusirgel, koduomanike õigused endiselt tasakaalustamata

Muinsuskaitseametil on lõpusirgel kolm aastat tagasi käivitatud uute riiklike kaitsekordade kehtestamine. Omanike keskliitu jõudnud tagasisidest järeldame, et nende menetluste käik valmistab kaitsealadel elavatele koduomanikele üksjagu muret. Loe edasi...

Uus ehitisregister naeruvääristab e-riiki

Tekkinud on uus põhiseadusevastane "õiguslik alus" seaduse mittetäitmiseks - infosüsteemi mittetoimine. Ametnikud väidavad, et seadust ei saa menetlustähtaegade osas täita,  kuna ehitisregister ei toimi. No võtku siis paber ja pliiats, kui e-tiiger pikutab. Loe edasi...

Vedelküttel koduomanikud jäetakse külma

Edastasime valitsusele ja riigikogule pöördumise palvega võimaldada koduomanikel kütmiseks kasutada erimärgistatud diislikütust. Senini pole riigilt tagasisidet laekunud ja oleme mures, et vedelküttega soodsamalt toasooja saada jääb kättesaamatuks. Loe edasi...

Osale uurimuses koerte ketis pidamise kohta

Koerte arv on lemmikloomaregistris kasvanud 16 aastaga üle tosina korra. Hinnanguliselt on Eestis 235000 koera, mis teeb keskmiselt ühe koera 5,7 inimese kohta. Pole kahtlust, et selline koerte hulk mõjutab kõike, ka majandust. Viime uurimust läbi koostöös maaeluministeeriumiga. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...