05/2014
Rail Baltic ja kompensatsioonid omanikele

19. märtsil toimus Riigikogus Rail Balticu parlamendi toetusrühma ja Avalikult Rail Balticust (ARB) kodanikuliikumise kohtumine. Omanike Keskliidust oli peasekretär Priit Värk kaasatud omanike esindajana arutelusse. Kavandatava Rail Balticu trassid läbivad teatavasti sadu kinnistuid, mis paratamatult kergitab küsimuse, kuidas kompenseeritakse kahjud koduomanikele, maaomanikele, kogukondadele jne. Kõige lühem kavandatav trass piirneb ca 640 kinnistuga, millest üle 280 kuulub riigile. Loe edasi...

Kuue valla juhid pakkusid välja Rail Balticu alternatiivtrassi

Möödunud aasta lõpus tegid kuue valla juhid ettepaneku Rail Balticu trassi alternatiiviks Harjumaa territooriumil, kasutades olemasolevat raudtee koridori. Kaubavedude puhul soovitatakse luua alates Sakust uus trass, mis kulgeb Tallinna ringtee kõrval Sakust kuni Lagedini ja sealt edasi Muuga sadamasse. Loe edasi...

Vabaühenduste ümarlaud tervitab petitsiooniõiguse seadustamist

12. märtsil võttis Riigikogu üksmeelselt vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse. Selle kohaselt saab kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja, esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Loe edasi...

Ksenija Liss: Korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu hakkab tagama seaduslik pandiõigus

Riigikogu võttis vastu uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, mis hakkab asendama kaht varasemat kehtivat seadust – korteriomandiseadust ja korteriühistuseadust, kirjutab Glikman Alvin & Partnerid advokaat Ksenija Liss online väljaandes E24. Loe edasi...

Erialaliitude pöördumine Juhan Partsi poole

Omanike Keskliit, Korteriühistute Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Energiaagentuur pöördusid Juhan Partsi poole palvega toetada projekti  „Elamutes soojuse säästumeetmete rakendamise õppematerjal vähendamaks CO2 emissiooni atmosfääri"  esimese ja teise osa finantseerimist  SA KredExile eraldatud vahenditest. Loe edasi...

Tallinna Kesklinna Valitsus: Kutse korteriühistute infopäevale

Tallinna kesklinna korterühistute infopäev toimub neljapäeval, 27. märts 2014 Hopneri majas Raekoja plats 18, kell 18:00-19.30 (kolmanda korruse kaminasaal) Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...