12/2014
Alates 1. augustist võib eramaal viibida ka öösiti

Kui praeguseni tohtis tähistamata eramaal viibida päikesetõusust kuni loojanguni, siis alates 1.08.2014 võib seal olla ka öösiti. Marjade ja seente korjamise keelust tuleb omanikul eraldi teavitada.
Loe edasi...

Kaspar Sadrak: Veelkord õigusest kasutada võõrast maatükki

Kui varasemalt reguleeris õigust kasutada võõrast maatükki asjaõigusseaduse § 142, siis 01.08.2014. a. jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille 4. peatüki 2. jagu (paragrahvid 32 kuni 39) reguleerivad igaühe õigust võõra maatüki kasutamiseks Loe edasi...

Uut seadusandluses: Muinsuskaitseseaduse uuendamine

Kultuuriministeeriumil on koostöös muinsuskaitse valdkonna esindajatega plaanis 2014. aasta jooksul valmistada ette muinsuskaitseseaduse muutmise eelnõu. Loe edasi...

Kuidas hinnata korteriühistu tegevust?

Tihti näeb korteriühistu üldkoosolekutel vaid mõnd n-ö igavuse peletamiseks kohale tulnud pensionäri, kes kurdab külma radiaatori, hallitama tõmmanud toanurga või suure prahiveo kulu pärast. Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...