Üürisuhted

Nõuandeid üürisuhete sõlmimisel

Üürisuhted on teema, mis aegajalt vajab ülerääkimist ning põhitõdede meeldetuletamist. Üürileandja ja üürniku omavahelisi suhteid reguleerib võlaõigusseadus, mille uus redaktsioon hakkas kehtima 2021. aasta algusest. 

Enne üürilepingu sõlmimist on mõlemal osapoolel soovituslik uurida osapoolte tausta ja kindlasti üürileping enne allkirjastamist läbi lugeda, selleks et hilisemaid ebakõlasid ja vasturääkivusi vältida.